Kamnita znamenja – Ahac, Črešnjevec

 

ahacKamnito znamenje. Stebrasto znamenje. Droben prostorski poudarek kozjanske krajine. S svojo svetlino kamna je značilno opazen v ambientu, kjer se nahaja.

Znamenje z imenom Ahac nosi častitljivo letnico 1749. V zgodovini so ga precej prestavljali, tako tudi sedaj nima prave lokacije. Napoti je sodobnemu prometu. Preberi več …

“Verjemi vase in osvoji svet”

Tibet2Zavod se je v letošnjem letu priključil projektu “Verjemi vase in osvoji svet”, katerega pobudinca je bila Benka Pulko.  Čisti dobiček od prodaje naših glinenih izdelkov v prvi polovici letošnjega leta smo že nakazali v sklad in tako omogočili celoletno šolanje ene deklice.

Benka Pulko pravi za projekt naslednje:  “Verjemi vase in osvoji svet”  je neprofitni projekt dobre volje, s katerim se trudimo  ljudje za ljudi zaradi tega, ker tako čutimo, ker hočemo in ker zmoremo. Brez posredovanja društev, organizacij in posrednikov. Osebno želim dati zgled, da boste sledili tudi drugi. Podpiram osebno in čim bolj neposredno pomoč, ki omogoča transparentnost informacij in sprotno ažuriranje podatkov o projektu ter njegov potek.

Preberi več …

Kamnita znamenja in krajina Kozjanskega parka

imagesLeta 2008 sva s kolegico zgodovinarko Lucijo Zorenč predstavili kamnita znamenja, ki se nahajajo na območju Kozjanskega parka. Zabeležke s številnih terenskih ogledov, prebiranje literature, zapiske s pogovorov z lastniki kamnitih znamenj sva predstavili na razstavnih panojih in v katalogu, ki je spremljal razstavo.

Ko me je kolegica Lucija povabila k sodelovanju pri pripravi razstave o kamnitih znamenjih v Kozjanskem parku sem se najprej spraševala kaj lahko kot krajinarka prispevam ob tej razstavi, ob tej predstavitvi dela kulturne dediščine zavarovanega območja. Znamenja so bila v našem prostoru postavljena v času, ko je bilo potovanje po teh krajih bistveno drugačno od današnjega hitenja in zato so ob poteh drugače opredeljevala krajinska prizorišča. Preberi več …