POSLOVNO POROČILO 2016

 

Zavod "EkoAlt Vindol" je bil ustanovljen 17.10.2007 za izvajanje dejavnosti svetovanja, izobraževanja in pomoči pri osvajanju novih znanj, z uporabo akademskih in vedskih znanj ter ezoteričnega učenja, pa tudi znanj, ki so bila osebno podana skozi dolgoletno duhovno prakso, z namenom, da kot en organizem delujemo za dobrobit celotnega planeta. Vizija Zavoda "EkoAlt Vindol" je Center planetarne sinergije.

Celotna dejavnost se izvaja kot neprofitna, delo opravljamo v svojem prostem času. Z lastnim delom in delovanjem želimo pokazati drugačen pristop k reševanju vsakdanjih izziv in s tem potrditi, da je le-to mogoče.

Naš slogan je "Vindol za otroke sveta". Kar nekaj otrokom po svetu smo že in še pomagamo – trenutno s pomočjo botrov iz Slovenije pomagamo pri šolanju otrok v Indiji, imamo mentorje – botre za otroke v BiH – Konjic. Skozi celo leto smo zbirali oblačila, obutev, sanitetni material, šolske potrebščine … za otroke iz socialno ogroženih družin, mladim družinam, starejši populaciji v Sloveniji, BiH, Srbiji, Črni Gori. Prav tako smo ozaveščali na področju skrbi za živali, zbirali sredstva in hrano za zavetišča v Sloveniji, BiH, Srbiji, Črni Gori.

Botri so nakazali sredstva za mesečno štipendiranje otrok, mi pa smo s prodajo naših izdelkov – keramika, tkanje – pokrili:

 • stroške nakazil – to so:
  • stroški prilivov štipendije na račun, ki so jih nakazali botri, 
  • stroški provizije za nakazila doma in v tujini, 
  • administrativni stroški,
  • pisarniški material.
 • dodatna sredstva kot nagrada ob koncu šolskega leta;
 • nakup daril, sladkarij ob srečanju z njimi in pogostitev zanje;
 • odprli dve novi šivalnici v Indiji – nakup šivalnih strojev, blaga za šivanje.

Poleg denarnih sredstev smo zbrali in pripravili več paketov – oblačila, obutev, sanitetni material, šolske potrebščine, osnovnih živil – za mlade družine v Sloveniji, BiH, Črni Gori, Srbiji (posamezen paket v vrednosti cca 150,00€). Zbrali smo finančna sredstva za nakup drv – gospa v BiH.

Donirali smo volno kot pomoč za začetek delovanja novega drušva – Društvo "Bodi metulj", Celje ter knjige za "Malo hišo", Pilštanj.

Donirali smo naše izdelke, zbrali finančna sredstva, hrano, ampule.. – zavetišča za pomoč živalim v Sloveniji, BiH, Srbiji, Črni Gori ter pomagali pri prevozih kužkov v njihove nove (stalne) domove. Veliko smo delovali na ozaveščanju pomena živali in živalskega sveta za sobivanje.

Želimo obuditi stara znanja, zato smo predstavljali naše delo – tkanje – na raznih prireditvah, tematskih sejmih.

 

Namen našega delovanje je v tem, da damo možnost vsem ljudem dobre volje, da se odločimo kje in na kakšen način lahko pomagamo tukaj in sedaj in dobimo možnost, da se nam "zgodi" marsikatero spoznanje o nas samih in o ljudeh, ki jih srečujemo. 

 

Direktorica Zavoda "EkoAlt Vindol"

Nevenka Mulej