Aktivnosti

POSLOVNO POROČILO Zavoda  »EkoAlt Vindol« za leto 2014

Zavod »EkoAlt Vindol« je bil ustanovljen za izvajanje dejavnosti svetovanja, izobraževanja in pomoči pri osvajanju novih znanj, z uporabo akademskih in vedskih znanj ter ezoteričnega učenja, pa tudi znanj, ki so bila osebno podana skozi dolgoletno duhovno prakso, z namenom, da kot en organizem delujemo za dobrobit celega planeta. Naša vizija je Center planetarne sinergije.

Vse se v celoti izvaja kot neprofitna dejavnost, delo opravljamo v svojem prostem času  in želimo z lastnim delom in delovanjem pokazati drugačen pristop k reševanju vsakodnevnih izzivov.

Naš slogan je »Vindol za otroke sveta«. Kar nekaj otrokom po svetu smo že in še pomagamo – trenutno s pomočjo botrov iz Slovenije in tujine pomagamo pri šolanju otrok v Indiji, imamo mentorje – botre za otroke BiH /Konjic/, preko Zveze prijateljev mladine Moste – Polje smo botri deklici v Sloveniji. Skozi celo leto smo zbirali obleko, obutev, sanitetni material, šolske potrebščine … in tako pomagali mladim družinam v Sloveniji, BiH, Črni Gori; pomagali smo zavetiščem za živali v BiH, Sloveniji. Projekt v BiH –  OŠ Lava Celje, je zanje zbirala šolske torbe, obleko, obutev. Zbrano smo predali humanitarni organizaciji Mehramed v Konjicu.

Zbrana in nakazana  sredstva za štipendije otrok v Sloveniji, BiH in Indiji so znašala 3.180,00 EUR (od tega BiH 1.800,00 EUR, Slovenija 360,00 EUR) Stroške nakazil je v celoti pokril Zavod (stroški prilivov na račun in provizija za nakazila doma in v tujino 220,00 EUR). Zavod je štipendiral v BiH 6 otrok, otroka v Sloveniji; pripravil kar nekaj paketov za mlade družine v Sloveniji (posamezen paket cca 150,00 EUR), donirali sredstva za pomoč živalim v zavetiščih v Sloveniji in BiH. Za živali smo zbrali veliko starih odej, hrano ter donirali 600,00 EUR + naše izdelke. Delamo na ozaveščanju pomena živali in živalskega sveta za sobivanje. Prav tako smo ob hudi elementarni nesreči v Bosni in Srbiji takoj zbrali večjo količino oblek, obutve za otroke in odrasle, posteljnino, opremo za kampiranje, odeje, zložljive postelje v skupni vrednosti cca. 2.500,00 EUR. Zbrano smo predali na prevzemnem mestu v Krškem Humanitarni organizaciji ADRA. Zbirali smo tudi za poplavljene v Sloveniji in prav tako predali humanitarnim organizacijam na njihovih zbirnih mestih (v Mariboru je zbiralo Humanitarno društvo ADRA). Nekaj od zbranega smo namenili brezdomcem – v mesecu maju smo pakete predali v Zavetišču za brezdomce v Celju.

V Konjicu, BiH kjer štipendiramo 6 otrok smo se povezali z organizacija »Natura AS« in v mesecu juliju podpisali dogovor, da nadaljnje štipendiranje poteka preko njihove organizacije, medtem ko je sodelovanje z »Merhamed Konjic« samo na področju sociale. Udruženje »Natura AS« so ustanovili mladi v Konjicu z namenom razvoja turizma, podeželja in ohranjanja kulturnih in zgodovinskih vrednot. Naše štipendiste smo vključili v njihove projekte z namenom pridobivanja novih znanj, spoznanj, izkušenj, kar je v poletnih mesecih že obrodilo prve sadove.

V letošnjem letu smo dali veliko poudarka tudi pri ozaveščanju glede živali.

Namen našega delovanja je v tem, da damo možnost vsem ljudem dobre volje, da se odločimo kje in na kakšen način lahko pomagamo tukaj in sedaj in dobimo možnost, da se nam 'zgodi' marsikatero spoznanje o nas samih in o ljudeh, ki jih srečujemo.

 

POROČILO O DELU – LETO 2014

JANUAR 2014

 •  Priprava in izdelava novih izdelkov iz tkanje – ročno tkanje – kot dodaten vir za financiranje zastavljenih projektov /Ayana, Nevenka/
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

FEBRUAR 2014

 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija
 • Priprava programa za sejem »Altermed« v Celju

MAREC 2014

 • Altermed Celje, 13.-16. marec 2014, prikaz tkanja na ročnih statvah
 • Predavanje v okviru Alermted-a – »Sibirija – Burijatija« /Ayana/
 • Konjic, BIH – dostava zbrane humanitarne pomoči – obleka obutev, šolske potrebščine, šolske torbe, sanitetni material v skupni vrednosti 700,00 EUR  /Ayana, Nevenka, Branka/
 • Lukavac, BiH – obisk organizacije »Ruka za šapau«, ki skrbi za zapuščene živali – predaja donacije v obliki hrane in sredstev v višini 200,00 EUR  /Ayana, Nevenka,Branka/
 • Prijedor, BiH – obisk Danke Kantar in njenega moža Zorana, ki skrbita za zavržene živali – muce in pse – predaja donacije v obliki hrane in sredstev v višini 100,00 EUR /Ayana, Nevenka, Branka/
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

APRIL 2014

 • ARTMAR Maribor – sejem in zbiranje šolskih potrebščin za otroke ZPM Maribor  /Ayana, Nevenka/
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

MAJ 2014

 • Zbiranje humanitarne pomoči – poplave v BIH, Srbiji – vse zbrano smo predali Humanitarni organizaciji ADRA v zbirnem centru Krška – ocenjena vrednost zbranega 2.500,00 EUR  /Ayana,Nevenka/
 • Hlače, srajce, mikice, obutev … zbrano smo namenili brezdomcem – pakete smo dostavili v Zavetišče za brezdomce v Celju  /Ayana,Nevenka/
 • Šolsko torbo smo dodobra napolnili z zvezki, barvicami, tudi nekaj oblekic je dobilo prostor v njej, in še za gumijaste škorenje, sladkarije je bilo prostora in kuverto z nekaj žepnine smo zbrali za deklico Iman in BiH – ocenjena vrednost 70,00 EUR /Ayana, Nevenka/
 • Priprave za poletni tabor na Vindolu
 • Pričeli smo s tečaji tkanja na Vindolu
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

JUNIJ 2014

 • Historial Škofja Loka, 21. junij 2014, celodnevna predstavitev zavoda in projekta »Vindol za otroke sveta« v okviru projekta CDU domača in umetnostna obrt, informirana uporabna in okrasna keramika / Nevenka/
 • ARTMAR Maribor – umetniška tržnica in humanitarna prireditev, zbiranje dek, prevlek, preharane za zavetišča za živali v Mariboru  / Nevenka/
 •  LENT 2014 – delavnice za otroke  /Ayana, Nevenka/
 •  BIH – Konjic – srečanje s štipendisti, razgovor z Organizacijo »Natura AS« o prevzemu štipendiranja preko njihove organizacije. Sestanek z Humanitarno organizacijo »Merhamed Konjic« o preoblikovanju sodelovanja – delo samo na področju sociale. Dostava zbranega za štipendiste in druge otroke v Konjicu iz socialno ogroženih družin/Ayana, Nevenka/
 •  BIH – Bijeljina – donacija hrane za živali, nekaj finančnih sredstev, skupna vrednost cca 70,00 EUR  /Ayana, Nevenka/
 •  ART mi je MAR – destinacijska trgovina v Mariboru – prodaja naših izdelkov
 •  Štipendije Slovenija, BiH, Indija

JULIJ 2014

 • Pripravili in poslali po pošti več paketov /obleka, obutev, šolske potrebščine / za otroke v Sloveniji. Kontakt s temi otroci preko fb strani (Potrebujem.info) /Nevenka/
 • Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki – predstavitev tkanja na statvah; tečaj tkanja
 • Srečanje z deklico Lauro, ki jo financiramo preko projekta Botrsvo v Sloveniji
 • ARTMAR Maribor  – umetniška tržnica in humanitarna prireditev  /Ayana, Nevenka/
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

AVGUST 2014

 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija
 • Poletne delavnice na Vindolu
 • Naši štipendisti iz Konjica so čistili ob reki Neretvi – čistilna akcija »Natura AS«
 • ARTMAR Maribor  – umetniška tržnica in humanitarna prireditev  / Nevenka/ 

SEPTEMBER 2014

 • Mini festival družin – UNIKA TRŽNICA – Brežice  /Ayana, Nevenka/
 • LUPA – CNVOS – predstavitev nevladnih organizacij v centru Ljubljane
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

OKTOBER 2014

 • Trg Podsreda, 11.-12. oktober 2014– praznik kozjanskega jabolka /Ayana, Nevenka/
 • BIH – Lukavac – dostava zbrane hrane, zdravil za živali – predano organizaciji »Ruka za šapu« /Ayana, Nevenka/
 • Zbirali smo obelko, obutev za otroke in odrasle – zbrano smo predali direktno uporabnikom v Sloveniji in BiH – ocenjena vrednost zbranega 1.500,00 EUR. /Ayana, Nevenka/
 • BIH – Prijedor – dostava zbrane hrane za živali – Danka Kantar in Zoran/Ayana, Nevenka/
 • Štipendisti v Konjicu so pomagali pogozdovati – skupaj z »Naturo AS« so posadili 2.000 mladih črnih borov
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

NOVEMBER 2014

 • BIH – Lukavac – dostava zbrane hrane, zdravil za živali – predano organizaciji »Ruka za šapu« /Ayana, Nevenka/
 • ARTMAR Maribor  – umetniška tržnica in humanitarna prireditev  / Nevenka/
 • Pripravili smo poslovna darila 2014 – z zgodbo  /Ayana, Nevenka/
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

DECEMBER 2014

 • ARTMAR Maribor – vilinsko mesto /Ayana, Nevenka
 • Štipendije Slovenija, BiH, Indija

 

PREJETE DONACIJE

·        Donacije: Ayana,  in Nevenka – prevoz zbranega po Sloveniji, v BiH (Lukavac, Prijedor, Konjic

·        Nevenka – vzdrževanje strani www.vindol.org , računalniški program za vodenje poslovnih knjig

·        Nevenka – priprava paketov – humanitarna pomoč za Slovenijo, BiH

·        Oš Lava Celje – zbiranje šolskih potrebščin, šolskih torb, obleke obutve za »Otroke sveta«

·        Donirana sredstva za delovanje članov Zavoda »EkoAlt Vindol« – Branka Laznik Puncer, Matej Vajdič

·        Drugih donacij zavod ni prejel.

·        Od Občine Kozje Zavod »EkoAlt Vindol« v letu 2014 ni prejel nobenih sredstev. Kljub večkratnemu opozorilu /brez odgovora/, Občina Kozje še vedno nima regulirane zakonodaje na področju zasebnih zavodov.

·        Sredstva za delovanje so bila zbrana s prodajo informirane uporabne in okrasne keramike, ročno tkani šali, ponči. /Ayana, Nevenka/

·        Oton Narat s.p. ZIP nam je doniral računalnik za Udruženje »Ruka za šapu« Lukavac, BiH

DANE DONACIJE

1.     Redne donacije Slovenija, BIH – Konjic – obleka, obutev, šolski zvezki, torbice, sanitetni material …..  za štipendiste in druge iz socialno ograženih družin

2.     Paketi za mlade družine v Sloveniji (naslovi preko fb strani Potrebujem.si). Vsak paket je bil v vrednosti cca 150,00 EUR.

3.     Donirali smo stroške nakazil v Indijo,  BiH, Slovenijo za štipendije otrok– s prodajo informirane, unikatne uporabne in okrasne keramike, tkanimi izdelki.

4.     Donirali smo vse PTT stroške za pošiljanje paketov po Sloveniji.

5.     Zbrali smo obleke, odeje, postelje, kamp opremo ipd. za poplavljene – BiH, Srbija, Slovenija

6.     Zbrali smo obleke, obutev za brezdomce – predali v center v Celju.

7.     Zbrale smo hrano, denarna sredstva, odeje, zdravila  za živali (muce, psi) v Sloveniji, BiH  in organizirale prevoz kužkov iz BiH v njihove stalne domove v Sloveniji.

8.     Organizirale počitnice in izobraževanja na Vindolu za otroke iz socialno ogroženih družin.

Podrobnejše informacije o našem delu na strani www.vindol.org

 

Poročilo sestavila: Nevenka Mulej, direktorica »Zavoda EkoAlt Vindol« 

 

 

POROČILO O DELU – LETO 2013

Naš slogan je »Vindol za otroke sveta«. Kar nekaj otrokom po svetu smo že in še pomagamo – trenutno s pomočjo botrov iz Slovenije in tujine pomagamo pri šolanju otrok v Indiji, imamo mentorje – botre za otroke BiH /Konjic/, preko Zveze prijateljve mladine Moste – Polje smo botri deklici v Soveniji. Skozi celo leto smo zbirali obleko, obutev, sanitetni material, šolske potrebščine … in tako pomagali mladim družinam v Sloveniji, BiH, Črni Gori; pomagali smo zavetiščem za živali v BiH, Sloveniji. Projekt v BiH –  OŠ Lava Celje,je zanje zbirala šolske torbe, obleko, obutev . Zbrano smo predali humanitarni orgnizaciji Mehramed v Konjicu.

Zbrana in nakazana  sredstva za štipendije otrok v Sloveniji, BiH in Indiji so znašala 6.850,00 EUR (od tega BiH 2.900,00 EUR, Slovenija 360,00 EUR) Stroške nakazil je v celoti pokril zavod. Zavod je štipendiral v BiH 6 otrok, otroka v Sloveniji; pripravil kar nekaj paketov za mlade družine v Sloveniji (posamezen paket cca 150,00 EUR), doniral sredstva za pomoč živalim v zavetiščih v Sloveniji in BiH. Za živali smo zbrali veliko starih dek, hrano ter donirali 600,00 EUR + naše izdelke. Delamo na ozaveščanju pomena živali in živalskega sveta za sobivanje.

V mesecu aprilu smo pozvali botre Indije, naj se povežejo z društvom Botri TWIMC, ki so ga ustanovili, in nadaljujejo štipendiranje otrok preko njih. Menimo, da morajo biti stvari transparentne in zbrane na enem mestu, hkrati se znižajo tudi stroški poslovanja. Naše delovanje je usmerjeno na našo državo, saj so se stvari v enem letu zelo spremenile.

S svojimi izdelki sodelujemo v projektu DUO Kunsthandwerk, ki se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. Naši izdelki so bili izbrani na mrežnem razpisu – rokodelski  izdelki s slovenske in južen Avstrijske Koroške, Obsotelja in Kozjanskega ter Škofjeloškega območja. Smo v katalogu Podobe rokodelske ustvarjalnosti, ki predstavlja 120 rokodelcev s štirih partnerskih območij.

Namen našega delovanja je v tem, da damo možnost vsem ljudem dobre volje, da se odločimo kje in na kakšen način lahko pomagamo tukaj in sedaj in dobimo možnost, da se nam 'zgodi' marsikatero spoznanje o nas samih in o ljudeh, ki jih srečujemo.

JANUAR 2013

        Priprava in izdelava novih izdelkov iz tkanje – ročno tkanje – kot dodaten vir za financiranje zastavljenih projektov /Ayana, Nevenka/

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

FEBRUAR 2013

        ALTERSLO Ljubljana – predstavitev projekta »Vindol za otroke sveta«, prikaz tkanja, informirana uporabna in okrasna keramika /Ayana, Nevenka/

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

MAREC 2013

        Altermed Celje, 15.-17. marec 2013, prikaz tkanja na ročnih statvah

        Predavanje v okviru Alermted-a – »Transibirska železnica« /Ayana/

        Doniranje naših izdelkov Društvbo Debra  (318,00 EUR)

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

APRIL 2013

        Dan zemlje – Velenje – predstavitev projekta »Vindol za otroke sveta« /Ayana/,

        Društvu za zaščito in pomoč živalim sveta in njihovim skrbnikom »Animal angels« smo donirali naše izdelke (338,00 EUR) /Ayana, Nevenka/

        Konjic, BIH – dostava zbrane humanitarne pomoči – obleka obutev, šolske potrebščine, šolske torbe, sanitetni material v skupni vrednosti 500,00 EUR  /Ayana, Nevenka/

        Lukavac, BiH – obisk organizacije »Ruka za šapau«, ki skrbi za zapuščene živali – predaja donacije v olbiki hrane in sredstev v višini 200,00 EUR  /Ayana, Nevenka/

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

MAJ 2013

        ARTMAR Maribor – sejem in zbiranje šolskih potrebščin za otroke ZPM Maribor  /Ayana, Nevenka/

        TAL1NT Koper – sejem in zbiranje otroških igrač (cca 150,00 EUR) /Ayana, Nevenka/

        Priprave za poletni tabor na Vindolu

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

JUNIJ 2013

        Historial Škofja Loka, 23. junij 2012, celodnevna predstavitev zavoda in projekta »Vindol za otroke sveta« v okviru projekta CDU domača in umetnostna obrt, informirana uporabna in okrasna keramika /Ayana, Nevenka/

        ARTMAR Maribor – umetniška tržnica in humanitarna prireditev, zbiranje dek, prevlek, preharane za zavetišča za živali v Mariboru  /Ayana, Nevenka/

        MAUS Maribor – umetniška tržnica, delavnice za otroke  / Nevenka/

        LENT 2013 – delavnice za otroke  /Ayana, Nevenka/

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

JULIJ 2013

        Pripravili in poslali po pošti več paketov /obleka, obutev, šolske potrebščine / za otroke v Sloveniji. Kontakt s temi otroci preko fb strani (Potrebujem.info) /Nevenka/

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

SEPTEMBER 2013

        ARTMAR Maribor  – umetniška tržnica in humanitarna prireditev  /Ayana, Nevenka/

        BIH – Prijedor – Danka Kantar – dostava zbrane hrane za živali

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

OKTOBER 2013

        Trg Podsreda, 12.-13. oktober 2012 – praznik kozjanskega jabolka /Ayana, Nevenka/

        ARTMAR Maribor  – umetniška tržnica in humanitarna prireditev  / Nevenka/

        LUFT Škofja Loka – umetniški sejem, humanitarna prireditev

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

NOVEMBER 2013

        Muzej Bistra – razgovor o sodelovanju v letu 2014  /Ayana, Nevenka/

        TIC Rogaška Slatina – Naši izdelki v prodajni galeriji Aninega dvora v Rogaški Slatini /Ayana, Nevenka/

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

DECEMBER 2013

        Božično novoletni sejem Celje, 14.-24.december 2013, hiška v centru mesta /Ayana, Nevenka/

        ARTMAR Maribor – vilinsko mesto /Ayana, Nevenka/

        LUFT Škofja Loka- novoletni sejem, humanitarna prireditev

        Štipendije Slovenija, BiH, Indija

 

PREJETE DONACIJE

mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol”>·        Donacije v višini 3.281,00 EUR so bile s strani Ayana, Branke in Nevenke  za nemoteno delovanje zavoda

mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol”>·        Nevenka – vzdrževanje strani www.vindol.org , računalniški program za vodenje posl,ovnih knjig

mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol”>·        Nevenka – priprava paketov – humanitarna pomoč za Slovenijo, BiH

mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol”>·        Prevajanje: Marjana Kos, Matej Vajdič, Mirjana Kapetanović

mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol”>·        Oš Lava Celje – zbiranje šolskih potrebščin, šolskih torb, obleke obutve za »Otroke sveta«

mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol”>·        Prejeli smo donacijo od gospe Vide iz Celja za »Otroke sveta« v vrednosti 10,00 EUR.

mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol”>·        Drugih donacij zavod ni preje.

mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol”>·     Od Občine Kozje Zavod »EkoAlt Vindol« v letu 2013 ni prejel nobenih sredstev. Kljub večkratnemu opozorilu /brez odgovora/, Občina Kozje še vedno nima regulirane zakonodaje na področju zasebnih zavodov.

DANE DONACIJE

mso-fareast-font-family:Arial”>1.     Redne donacije HO »Merhamet« Konjic, BiH – obleka obutev, šolski zvezki, torbice, sanitetni material ….. skupna vrednost zbranega materiala v letu 2013 je cca 3.000,00 EUR.

mso-fareast-font-family:Arial”>2.     Paketi za mlade družine v Sloveniji (naslovi preko fb strani Potrebujem.si). Vsak paket je bil v vrednosti cca 150,00 EUR.

mso-fareast-font-family:Arial”>3.     Donirali smo stroške nakazil v Indijo in BiH za štipendije otrok– s prodajo informirane, unikatne uporabne in okrasne keramike, tkanimi izdelki.

mso-fareast-font-family:Arial”>4.     Donirali smo vse PTT stroške za pošiljanje paketov po Sloveniji.

mso-fareast-font-family:Arial”>5.     Društvu Debra smo donirali naše izdelke v skupni vrednosti 318,00 EUR.

mso-fareast-font-family:Arial”>6.     Društvu za zaščito in pomoč živalim sveta in njihovim skrbnikom Animal angels« smo donirali naše izdelke v skupni vresnosti 338,00 EUR.

mso-fareast-font-family:Arial”>7.     TAL1T Koper smo donirali otroške igrače v vrednosti cca 150,00 EUR.

mso-fareast-font-family:Arial”>8.     Zvezi prijateljev mladine Maribor smo donirali šolske potrebščine v višini cca 50,00 EUR.

mso-fareast-font-family:Arial”>9.     Zbrali smo deke, prevleke, prehrano za zavatišča za živali v Sloveniji (Maribor), BiH (Lukavac, Prijedor) v vrednosti cca 500,00 EUR.

Podrobnejše informacije o našem delu na strani www.vindol.org

 

 

Poročilo sestavila: Nevenka Mulej, direktorica »Zavoda EkoAlt Vindol«

 

POROČILO O DELU – LETO 2012

JANUAR 2012

        Postavitev razstave v Knjižnici Izola – uporabna in okrasna keramika – 26. januar 2012 /Ayana, Branka, Nevenka/

        Potopisno predavanje »V deželi Aboriginov« – Knjižica Izola, 26. januar 2012 /Ayana, Nevenka/

FEBRUAR 2012

        Zaključek razstave v Knjižnici Izola – 24. februar 2012 /Ayana, Branka, Nevenka/

        Predavanje »Med kuliji Indije« in predstavitev projekta »Vindol za otroke sveta« – Knjižnica Izola, 24.februar 2012 /Ayana, Nevenka/

        26.-29. februar 2012 – BiH dostava humanitarne pomoči (obleka, obutev, šolske potrebščine, sanitetni material);  razgovor z otroci in starši, ki že imajo mentorje, razgovore z novimi prosilci /Ayana, Nevenka/

MAREC 2012

        Sodelovanje v oddaji TV Maribor – SLO2 – spoznajmose.com – predstavitev projekta »Vindol za otroke sveta« /Nevenka/

        Altermed Celje, 16.-18. marec 2012

        Predavanje v okviru Alermted-a – »Med kuliji Indije« /Ayana/

APRIL 2012

        Sejem Podčetrtek, 5. april 2012 – unikatna uporabna in okrasna keramika /Ayana/

        14. –16.april – BiH, Konjic, dostava humanitarne pomoči (obleka, obutev, šolske potrebščine, sanitetni material), srečanje z ravnatelji srednjih in osnovnih šol, ogled prostorov za prodajno razstavo likovnih  del otrok Konjica, Celja in Lesičnega, v okviru občinskega praznika Občine Konjic /Ayana, Nevenka/

        Izobraževalni center Prah, Rogaška Slatina, 23. april 2012,  predavanje na temo humanitarnost in predvajanje filma »Med kuliji Indije«  /Ayana, Nevenka/

MAJ 2012

        Izobraževalni center Prah, Rogaška Slatina, 10. maj 2012 , predavanje na temo »Glina zdravi« /Ayana, Nevenka/

        Društvo »Teramistika« Vojnik, 11. maj 2012 , predavanje na temo »Glina zdravi« /Ayana, Nevenka/

        OŠ Lava, 17. maj 2012, razstava likovnih del otrok iz Indije, ki so jih naslikali za svoje botre v Sloveniji, predstavitev projekta »Vindol za otroke sveta«

        XIII. Art market Ljubljana, Breg – vsako nedeževno soboto od 19. 5 do 13.10. 2012 /Ayana, Nevenka/

        AlterEko Tržnica Krško , 26. maj 2012 /Ayana/

JUNIJ 2012

        8. junij 2012, praznik Občine Konjic, BiH – postavitev in otvoritev prodajne razstave otrok osnovnih in srednjih šol Občine Konjic BiH, otrok OŠ Lava Celje, OŠ Lesično, otrok iz Indije, ki imajo botre v Sloveniji in Zavoda »EkoAlt Vindol«; celodnevno druženje otrok /Ayana, Branka, Nevenka/

        16. junij 2012, Rogatec, Grad Strmol – predstavitev kataloga »Podobe rokodelske ustvarjalnosti – domača in umetnostna obrt« /Ayana, Nevenka/

        Historial Škofja Loka, 23. junij 2012, celodnevna predstavitev zavoda in projekta »Vindol za otroke sveta« v okviru projekta CDU domača in umetnostna obrt, informirana uporabna in okrasna keramika /Ayana, Nevenka/

        XIII. Art market Ljubljana, Breg – vsako nedeževno soboto, informirana uporabna in okrasna keramika  /Ayana, Nevenka/

 

JULIJ 2012

        XIII. Art market Ljubljana, Breg – vsako nedeževno soboto, informirana uporabna in okrasna keramika  /Ayana, Nevenka/

        Pripravili in poslali po pošti več paketov /obleka, obutev/ za otroke v Sloveniji. Kontakt s temi otroci preko fb strani (Potrebujem.info) /Nevenka/

AVGUST 2012

        XIII. Art market Ljubljana, Breg – vsako nedeževno soboto, informirana uporabna in okrasna keramika  /Ayana, Nevenka

        /29. avgust 2012 – Tržnica NVO Postojna  /Nevenka/

 

SEPTEMBER 2012

        XIII. Art market Ljubljana, Breg – vsako nedeževno soboto, informirana uporabna in okrasna keramika  /Ayana, Nevenka/

        Organiziranje in transport oblačil, obutve, šolskih potrebščin (torbice, zvezki, barvice..) v Konjic, BiH – pomoč pri organizaciji transporta Tone Beja

OKTOBER 2012

        Trg Podsreda, 13.-14. oktober 2012 – praznik kozjanskega jabolka /Ayana, Nevenka/

        Knjižnica Rogatec, 17. oktober 2012 – potopisno predavanje »V deželi Aboriginov« /Ayana, Nevenka/

        24. oktober 2012, Univerza za tretje življenjsko obdobje Rogaška Slatina, potopisno predavanje »Potep po Avstraliji« in »Glina zdravi«

NOVEMBER 2012

        Pohištveni sejem Ambienta, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 10. november 2012; predstavitev na razstavnem prostoru Svea Zagorje /Tone Beja, Ayana, Nevenka/

        TIC Rogaška Slatina – Naši izdelki v prodajni galeriji Aninega dvora v Rogaški Slatini /Ayana, Nevenka/

DECEMBER 2012

        Božično novoletni sejem Celje, 14.-31.december 2012, hiška v centru mesta /Ayana, Nevenka/

        Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, 22.december 2012, Božično novoletni sejem in otvoritev Mestne hiše

PREJETE DONACIJE

        Donacije v višini 3.281,00 EUR so bile s strani Ayana, Branke in Nevenke, ki so se odpovedale izplačilu potnih stroškov za nemoteno delovanje zavoda

        Nevenka – vzdrževanje strani www.vindol.org , računalniški program za vodenje poslovnih knjig

        Branka, Nataša – pripravka paketov – humanitarna pomoč za Slovenijo, BiH

        Prevajanje: Marjana Kos, Matej Vajdič, Mirjana Kapetanović

        Oš Lava Celje, OŠ Lesično – likovna dela in izdelki iz gline za prodajno razstavo v Konjicu; BiH v okviru njihovega občinskega praznika

        Svea Zagorje – razstavni prostor na sejmu Ambient, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

        Drugih donacij zavod v letu 2012 ni prejel

        Od Občine Kozje Zavod »EkoAlt Vindol« v letu 2012 ni prejel nobenih sredstev. Kljub večkratnemu opozorilu /brez odgovora/, Občina Kozje še vedno nima regulirane zakonodaje na področju zasebnih zavodov.

DANE DONACIJE

     Redne donacije HO »Merhamet« Konjic, BiH – obleka obutev, šolski zvezki, torbice, sanitetni material ….. skupna vrednost zbranega materiala v letu 2012 je cca 15.000,00 EUR.

     Prodajna razstava v BiH, Konjic – izdelke zanje so naredili otroci Oš Lava Celje, OŠ Lesično, osnovne in srednje šole Konjic, BiH, otroci Indije, unikatni izdelki iz keramike našega zavoda – zbrana sredstva so zadostovala za dve 6-mesečni štipendiji v BiH.

     Paketi za mlade družine v Sloveniji (naslovi preko fb strani Potrebujem.si). Vsak paket je bil v vrednosti cca 150,00 EUR.

     Družinskemu centru Maribor smo poslali velik paket barvic – tempere za njihove delavnice. Ocenjena vrednost paketa je 50,00 EUR.

     LU Rogaška Slatina – Univerza za tretje življenjsko obdobje – donirali smo potopisno predavanje (kljub predhodnemu dogovoru, niso bili pripravljeni poravnati stroškov). Sredstva bi bila namenjena za sklad »Vindol za otroke sveta«

     Donirali smo stroške nakazil v Indijo in BiH za štipendije otrok, prav tako štipendiramo preko zavoda 15 otrok v Indiji in 6 otrok v BiH – s prodajo informirane, unikatne uporabne in okrasne keramike.

     Donirali smo vse PTT stroške za pošiljanje paketov po Sloveniji.

Podrobnejše informacije o našem delu na strani www.vindol.org

Poročilo sestavila: Nevenka Mulej, direktorica »Zavoda EkoAlt Vindol«

 

 

POSLOVNO POROČILO ZAVODA »EkoAlt Vindol« ZA LETO  2011

Zavod »EkoAlt Vindol« je bil ustanovljen za izvajanje dejavnosti svetovanja, izobraževanja in pomoči pri osvajanju novih znanj, z uporabo akademskih in vedskih znanj ter ezoteričnega učenja, pa tudi znanj, ki so bila osebno podana skozi dolgoletno duhovno prakso, z namenom, da kot en organizem delujemo za dobrobit celega planeta. Naša vizija je Center planetarne sinergije. Vse se v celoti izvaja kot neprofitna dejavnost, delo opravljajo prostovoljci v svojem prostem času.

Zavod je bil ustanovljen na osnovi Akta o ustanovitv 1.10.2007. Ustanovila ga je Ayana Pešec – dipl. višja medicinska sestra. Za možnost izvajanja zastavljenih nalog je ustanoviteljica 1.12.2010 ustanovila A.C.V. – Art Center Vindol – Galerija, organizacijska enota s sedežem delovanja v Podčetrtku, Trška cesta 2. Osnovna dejavnost organizacijske enote je humanitarnost – s prodajo lastnih izdelkov se financira projekt »Vindol za otroke sveta«.

Organi zavoda so: Svet zavoda, direktorica zavoda, projektne skupine. Zavod je v času od ustanovitve deloval predvsem na prepoznavnosti, zato se je udeleževal tako lokalno kot tudi regijsko oz. na področju Slovenije, kot tudi tujine. 1. decembra 2010 smo v Podčetrtku odprli razstavno-prodajno galerijo, kjer člani predstavljamo svoje izdelke, ki jih izdelujemo v zavodu. Gre za izdelke iz gline, ki je vodilna nit našega delovanja. Pričeli smo s prodajo le-teh, zbrana sredstva pa po pokritju stroškov, namenili za projekt »Vindol za otroke sveta«. Znanje in spoznanja podajamo na predavanjih in posvetovanjih doma in v tujini. Na predavanajih je bilo v letu 2011 več kot 1000 slušateljev. Večji del zdravilskih dognanj se vgrajujejo v oblikovanje keramike kot močno sredstvo informiranja. Osnovna dejavnost galerije je humanitarnost.

Nekoč je zdravilstvo bilo človeku prijazno in ga je obravnavalo kot celoto. Danes, ko smo med seboj odtujeni, čutimo posledice tega odtujevanja. Mnogi se zavedamo potrebe po medsebojnem sodelovanju in samopomoči sebi in drugim. Ker nam spomin v popolnosti ni zbledel, smo se začeli zavedati pomena celovitosti. S tem zavedanjem smo na površje spomina projicirali veliko starodavnih resnic, ki so presegle čas in prostor. Prav zaradi tega želimo podati drugačni, bolj celovit vpogled v zdravljenje in metode zdravljenja z naravnimi materiali. Da človeka spoznamo kot bitje, je velikega pomena spoznati sebe, svoje potrebe, hotenja.

Zdravje ni odsotnost bolezni. Je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. To je dinamično ravnovestje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih in socialnih elementov. Je vrednost, ki omogoča kakovostno in produktivno življenje vsakega posameznika in skupnosti kot celote. Odgovornost zanj zato ni le skrb in interes posameznikov, medicinskih strok in zdravstvenih institucij, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.

Naš slogan je »Vindol za otroke sveta«. Kar nekaj otrokom po svetu smo že in še pomagamo – trenutno s pomočjo botrov iz Slovenije in tujine pomagamo pri šolanju 91 otrok, imamo nekaj mentorjev za otroke v BiH, zbrali smo obleko, obutev, sanitetni material, šolske potrebščine in tako pomagali otrokom v Sloveniji, BiH, Črni Gori, Srbiji. Namen našega delovanja je v tem, da damo možnost vsem ljudem dobre volje, da se odločijo kje in na kakšen način lahko pomagajo tukaj in sedaj in dobijo možnost, da se jim 'zgodi' marsikatero spoznanje o nas samih in o ljudeh, ki jih srečujemo.

 

POROČILO O DELU – LETO 2011

JANUAR 20

Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        Predavanje »Glina v zdravilstvu in prehranjevanju« – predavateljica Ayana Pešec (Ayana, Nevenka, Vesna)

o   26.1.2011 – Kristan Vrh, Društvo kmetic Ajda – v sodelovanju s kmetico leta 2011

o   26.1.2011 – Bistrica ob Sotli, Društvo kmetic Ajda Bistrica ob Sotli

o   27.1.2011 – Senovo, Knjižnica Senovo

o   28.1.2011 – Kozjanski park, Podsreda – Slovenska bavarska hiša

        Pristopna izjava »Slovenska mreža prostovoljnih organizacij«

        30.1.2011 – Sejem »Turizem in prosti čas« – predstavitev Zavoda na stojnici TIC Podčetrek, Ljubljansko razstavišče (Ayana, Nevenka, Vesna)

FEBRUAR 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        Predavanje »Glina v zdravilstvu in prehranjevanju« – predavateljica Ayana Pešec (Ayana, Nevenka, Vesna)

o   2.2.2011 – A.C.V. – Art Center Vindol – galerija, Trška cesta 2, Podčetrtek

o   4.2.2011 – Bizeljsko – KS Bizeljsko

o   24.2.2011 –Krško – Kulturni dom Krško (Klub)

        10. 2.- 27.2.2011 – Indija – Tamil Nadu – Chennai – Gašper Orehek TWIMC – ogled vasi, razgovori s prostovoljci, srečanje z otroci, ogled razmer – botrstvo otrok Indije, projekt »Vindol za otroke sveta« (Ayana, Branka, Nevenka)

MAREC 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        9.3.2011 – 8. Redna seja Sveta zavoda – Vindol

        Predavanje »Glina v zdravilstvu in prehranjevanju« – predavateljica Ayana Pešec (Ayana, Nevenka, Vesna)

o   11.3.2011 – Črneče, Krajevna skupnost

o   19.3.2011 – Altermed Celje, dvorana Celjanka, Celjski sejem

o   21.3.2011 – Sromlje, Krajevna skupnost Sromlje

o   22.3.2011 – Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Šmarje pri Jelšah

        17.3.2011 Jedrčev sejem, Podčetrtek

        Altermed 2011 – Celje, celjski sejem 18. – 20.marec 2011 – predstavitev zavoda, predavanje na temo »Glina v življenju, zdravilstvu in prehrani«, predavateljica Ayana Pešec, prodaja izdelkov za projekt »Vindol za otoke sveta« (Ayana, Nevenka, Vesna)

        Urejanje kompletne dokumentacije za projekt »Vindol za otroke sveta« – Indija (Nevenka)

        Podpis pogodbe o sodelovanju TWIMC, Gašper Orehek – Zavod »EkoAlt Vindol« za pomoč pri iskanju botrov v Sloveniji za šolanje otrok v Indiji

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        Predavanje »Glina v zdravilstvu in prehranjevanju« – predavateljica Ayana Pešec (Ayana, Nevenka, Vesna)

o   2.4.2011 – Krško – hotel City Krško, Letni zbor kmečkih žena

o   11.4.2011 – Rogaška Slatina – Izobraževalni center Prah

o   13.4.2011 – Krško, Društvo gluhih in naglušnih Posovja, Društveni prostori Krško

o   14.4.2011 – Slovenj Gradec – MKC Slovenj Gradec

o   19.4.2011 – Ljubno, Gostišče Pevc

o   21.4.2011 – Nazarje, Jakijeva hiša

        Šentjurjev sejem 2011, 16.-17.4.2011 od 9.00 do 19.00 ure – stojnica na sejmu – predstavitev Zavoda in projekta »Vindol za otroke sveta«

        12.4.2011 srečanje z Mojco Gayen – Piali Ashar Alo – šola v Indiji – dogovor o sodelovanju (Branka, Ayana, Nevenka)

MAJ 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        Predavanje »Glina v zdravilstvu in prehranjevanju« – predavateljica Ayana Pešec (Ayana, Nevenka)

o   10.5.2011 – Šoštanj, Mestna galerija Šoštanj

o   11.5.2011 – Laško, Kmetijska svetovalna služba Laško

o   16.5.2011 – Racio d.o.o., Teharje

o   18.5.2011 – Ormož, Delavska univerza

o   21.5.2011 – Novo mesto, Sejem Humanica 2011 – 2. Sejem zdravja telesa in duha, Športna dvorana Leona Štuklja

o   23.5.2011 – Ljubljana, Festival prostovoljstva, Prešernov trg Ljubljana

o   24.5.2011 – Ptuj, DLU

o   27.5.2011 – Koper, Ljudska univerza Koper

o   30.5.2011 – Kranj, Trgovina Rajarija

        Sejem Humanica 2011 – 2. Sejem zdravja telesa in duha, Športna dvorana Leona Štuklja Novo mesto – stojnica, predavanje – predstavitev zavoda, projekta »Vindol za otroke sveta«

JUNIJ 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        Razstava keramičnih detajlov v Brigitinem vrtu na Potekarvem – v sodelovanju s Turističnim društvom Bizeljsko v okviru 6. Tradicionalnega pohoda po Vidovi poti. Razstavljale: Ayana, Nevenka, Vesna. Razstava je bila postavljena 1 mesec.

        20.6.2011 – sesanek z direktorjem Kozjanskega parka – dogovor o nadaljnjem sodelovanju – umik gradov iz Gradu Podsreda, razrešitev Vesne Zakonjšek kot članice sveta zavoda

        Viteške igre na Gradu Podsreda – srednjeveški dan (Ayana, Nevenka) – predstavitev obrti lončar

JULIJ 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        Izdelava glinenih izdelkov na Vindolu

AVGUST 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        Tržnica NVO, 29.8.2011, Prešernov trg, Ljubljana – predstavitev Zavoda

SEPTEMBER 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

     3.9.2011 – snemanje oddaje Spoznajmose.com – lokacija Vindol – predstavitev zavoda, ustanoviteljice, direktorice, članov Sveta zavoda, vizija zavoda (enourna oddaja za TVO SLO2, TV Maribor, splet).

        3.9.2011 – 9.redna seja Sveta zavoda – Vindol

     4. 9.2011 – 12. Kozjanski sejem obrti in podjetništva, Kozje – stojnica od 9.00 do 19.00 ure, predstavitev zavoda, prodaja izdelkov, projekt »Vindol za otroke sveta«

mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;”>·        Vindol – priprava oblačil za transport v BiH, Črna Gora, Srbija, Indija (Branka, Nataša, Zala, Ayana, Nevenka)

    17.-25.9.2011 – Konjic BiH radijska kontaktna oddaja, srečanje s humanitarno organizacijo »Merhamed« Konjic, obisk domačinov potrebnih pomoči, Črna Gora – Podgorica sestanek s predstavniki Banke hrane, predstavitev v medijih – Revija D (Ayana, zavod), Dječji dom Mladost Bijela Herceg novi, poslovni razgovor z direktorjem in namestnico direktora o potrebah in nadaljnjem sodelovanju, ogled prostorov, razgovori z otroci, vzgojitelji, snemanja, Mojkovac – dostava humanitarne pomoči (obleke, obutev)

OKTOBER 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        2. in 3.10.2011 – RK Trbovlje – prevzem humanitarne pomoči (Tone, Nena Beja, Ayana, Nevenka, Nataša)

      4.10.2011 – Hotel Bolfenk, Pohorje – razstava Rajko Ferk – napovedovanje razstave (Nevenka) in predstavitev Zavoda, projekta »Vindol za otroke sveta«

        8.-9.10.2011 – Kzjansko jabolko – stojnica – predstavitev delovanja zavoda, projekt »Vindol za otorke sveta«

        18.10.2011 – Rimske terme – razstava Rajko Ferk – napovedovanje razstave (Nevenka) in predstavitev Zavoda, projekta »Vindol za otroke sveta«

        Podpis pogodbe o sodelovanju »Merhamed« Konjic – Zavod »EkoAlt Vindol«

        25.10.2011 – predstavitev vizije, poslanstva, ciljev in vrednot zavoda v uradu Predsednika Republike Slovenije – mag. Franc Hočevar, Svetovalec predsednika za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja (Ayana, Nevenka, Miha)

NOVEMBER 2011

        Delo v galeriji A.C.V. – Art Center Vindol – Trška cesta 2, Podčetrtek (po urniku Ayana, Nevenka)

        29.10.-4.11.2011 – dostava humanitarne pomoči

o   Konjic-BiH – obleke, obutev, sanitetni material, šolske potrebščine, invalidski vozički,

o   Nikšič – Črna Gora dostava invalidskega vozička družini,

o   Dječji dom Mladosti Bijela Herceg Novi – dostava obleke, obutve, spodnjega perila, šolskih zvezkov, barvic (pri zbiranju sodelovale Osnovna šola Lava Celje in IV. Osnovna šola Celje)

o   Mojkovac – zimske obleke in obutev za otroke in odrasle

        11.-13.11.2011 – pohištevni sejem Ambient Ljubljana, Gospodarsko razstavišče – predstavitev Zavoda, projekta »Vindol za otroke sveta« na razstavnem prostoru Svea Zagorje (Tone Beja, Ayana, Nevenka)

        24.11.2011 – Polnočni klub Radio Velenje – predstavitev Zavoda, Projekta »Vindol za otroke sveta« (Ayana, Branka, Nevenka)

        25.11.2011 – popoldanska oddaja na Radiu Velenje – Ayana, Nevenka – tema humanitarnost

DECEMBER 2011

        9.-11.12.2011 – dostava humanitarne pomoči »Merhamet« Konjic, obisk oskrbovancev, sesanek s prostovoljci 1. Osnovne šole Konjic, Radijska oddaja na Radiu Konjic, predavanje na temo »Med kuliji Indije« v bosanski sobi Konjic ter otvoritev razstave glinenih izdelkov  – v sodelovanju z mladimi Udrženje »Natura AS« Konjic.

        Zavod Celeia Celje – Božično-novoletni sejem 16.12.-31.12.2011, hiška v centru mesta Celje, vsak dan od 10.00 – 20.00 ure – predstavitev Zavoda, projekta »Vindol za otroke sveta«, prodaja izdelkov, pogovori, izobraževanje

Letno poročilo, Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov, program dela za leto 2012 ter finančni plan za leto 2012 so bili soglasno sprejeti na 10. redni seji Sveta zavoda dne 17.1.2012 v prostorih zavoda, Drensko rebro 21, Lesično.

PREJETE DONACIJE

·        Potni stroški

o   Ayana                                 1.106,57 €

o   Nevenka                            1.593,86 €

o   Branka                                  711,39 €

o   Vesna                                    657,42 €

o   Rosche                               1.200,00 €

o   Ostalo                                   298,84 €

·        Ayana – delo v galeriji, izdelava izdelkov, predavanja po terenu, delno material za izdelavo,teksti za stran

·        Nevenka – delo v galeriji, izdelava izdelkov (glina, svila), pomoč pri predavanjih na terenu, delno material za izdelavo, postavitev strani www.vindol.org, računalniški program za vodenje poslovnih knjig, pisarniški material, teksti za stran, izdelava filmov, promocijski material

·        Prevajanje za stran: Marjana Kos, Mladen Ivezić, Mirjana Kapetanović, Vesna Begtašević, Violeta Šarić, Matej Vajdić, Michael G. Alujević

·        Branka, Nataša – priprava paketov – humanitarna pomoč za Slovenijo, BiH, Črno Goro, Indijo

·        Celjske lekarne – sanitetni material v vrednosti 91,50 €.

·        Osnovna šola Lava, IV. Osnovna šola Celje – šolske torbe, zvezki, barvice – za otroke BiH, Črne Gore – projekt »Vindol za otroke sveta«

·        Svea Zagorje – razstavni prostor na sejmu Ambient – Gospodarsko razstavišče Ljubljana

·        Nena Beja – obleke, obutev za otroke in odrasle.

·        Lekarna Kozje, Hartman – sanitetni material

·        Ferk Rajko, slikar – invalidski voziček, sanitetni material

·        Od Občine Kozje v letu 2011 nismo prejeli finančnih sredstev – na pritožbo nam niso niti odgovorili!

BOTRSTVO INDIJE

Trenutno šolamo 90 otrok, botrov je 40, ostali otroci se financirajo preko zavoda. Šolamo otroke osnovne šole. Prav tako smo v tem letu donirali sredstva za operacijo jezika 100,00 €, nakup šivalnega stroja 100,00 €.

Nakazila sredstev TWIMC – Gašper Orehek- Indija:

13.4.2011                             623,00 €

16.5.2011                             683,00 €

3.6.2011                               840,00 €

28.6.2011                          1.253,00 €

3.8.2011                            1.028,00 €

30.8.2011                          1.033,00 €

26.9.2011                          1.033,00 €

27.10.2011                        1.108,00 €

28.11.2011                        1.103,00 €

25.12.2011                        1.098,00 €

SKUPAJ:                             9.802,00 €

 

DRUGE DANE DONACIJE

·        Zavetišču za brezdomce Celje, JZ SOCIO, Kosova ulica 7, Celje smo podarili 14 zimskih bund za odrasle osebe. Ocenjena vrednost oblačil cca 500,00 €.

·        Vsa predavanja na temo »Glina v zdravilstvu in prehrani, ki mso jih izvedli v letošnjem letu, so donacija našega zavoda, saj vstopnine ni. Naš namen je izobraževati in ozaveščati ljudi. V letošnjem letu je bilo opravljenih preko 30 predavanj po Sloveniji. Ocenjena vrednost donacije 2.000,00 €.

·        Društvu Debra smo namenili keramične izdelke v vrednosti 351,00 €.

·        Gasilci so tisti, ki pomagajo ob nesrečah, ne glede na kraj, regijo ali celo državo. Za potrebe gasilskega društva PGD Buče, ki ima 83-letno tradicijo, smo namenili keramične vrednosti v skupni vrednosti 334,00 €.

·        Obleka, obutev, spodnje perilo, sanitetni material, invalidski vozički, šolske torbe, zvezki, barvice … projekt »Vindol za otroke sveta« za Slovenijo, BiH, Črna Gora, Srbija, Indija v skupni vrednosti cca 10.000,00 €.

        Predstavitev zavoda na vseh sejmih, prireditvah: Ayana, Nevenka

 

Poročilo sestavila: Nevenka Mulej, direktorica Zavoda "EkoAlt Vindol"

 

POROČILO O DELU – LETO 2010

JANUAR 2010

 • Postavitev in aktiviranje nove spletne strani www.vindol.org (Nevenka, Ayana)
 • Začetek akcije »Spremenimo solze v smeh za lepši jutri«
 • Zbiranje sredstev za šolanje deklice – Daramsala – projekt Benke Pulko »Verjemi vase in osvoji

svet«

 

FEBRUAR 2010

 • Priprava za sejem Flora in Altermed Celje

MAREC 2010

 • Sejem Flora – Celjski sejem, 19. in 20. marec 2010 (Ayana, Vesna, Nevenka)
  • Predstavitev zavoda
  • Predstavitev vrtnega programa, urejanje okolice, ptičje hiške … »Vsak vrt soustvarja kulturno krajino«
  • Altermed Celje – Celjski sejem, 19. in 20. marec 2010  (Ayana, Vesna, Nevenka, Ksenija)
   • Predstavitev zavoda
   • Promocija zdravja, zdravega načina življenja, zdrave prehrane, zdravilstva
   • Predavanje o glini z naslovom: »Glina v življenju, zdravilstvu in prehrani« (predavateljica: Ayana)
   • Poslovni razgovor z BOLUS Cvetka Ferjuc s.p. o poslovnem sodelovanju

 

APRIL 2010

 • Očistomo Slovenijo – sodelovanje v KS Lesično (Marjana, Janez) 
 • VINDOLANDIJA – razstava Grad GRAD Goričko, 14. maj – 31. avgust 2010 (Ayana, Vesna, Nevenka, Matej)

MAJ 2010

 • Binkoštovanje Pilštanj – predstavitev starih običajev – 23. maj 2010 (Ayana, Nevenka)

JUNIJ 2010

 • 1. Festival ezoterike in zdravega življenja »FEZ« – Ljubljana, 5., 6. junij 2010 (Ayana, Vesna, Nevenka)
  • Predstavitev zavoda
  • Predavanje o glini z naslovom: »Glina v življenju, zdravilstvu in prehrani« (predavateljica: Ayana)
  • Sv. Vid – Bizeljsko, 20. junij 2010 – predstavitev zavoda (Ayana, Vesna, Nevenka)

JULIJ 2010

 • Sobotno druženje na tržnici Senovo – Senovo, 10. julij 2010, predstavitev zavoda (Ayana, Nevenka)
 • Kostanjevica ob Krki, 17. julij 2010 – predstavitev zavoda (Ayana, Vesna)
 • Sv. Anton, Bizeljsko 18. julij 2010 – predstavitev zavoda (Ayana, Vesna, Nevenka)

 

AVGUST 2010

 • Lovrenčev sejem, Bizeljsko – Sv. Lovrenc, 8. avgust 2010, predstavitev zavoda (Ayana, Vesna, Nevenka)
 • Anina nedelja, Kozje, 17. avgust 2010 – predstavitev zavoda (Ayana, Nevenka)

SEPTEMBER 2010

 • Kozjanski sejem, Kozje, 3., 4. september 2010 – predstavitev zavoda (Ayana, Nevenka)
 • Predstavitev občine Kozje v Ljubljani – Ljubljanski grad, 12. September 2010 (Ayana, Nevenka)
 • Grad Podsreda – otvoritev razstave Ivan A. Panov, 17. september 2010
 • Predstavitev nevladnih organizacij Slovenije – Sejem LUPA – Ljubljana, 30. September 2010 (Ayana, Marjana)

OKTOBER 2010

 • 12. Mirovniški festival ob dnevu OZN – Slovenj Gradec, mesto glasnik miru, 1. oktober 2010, predstavitev zavoda (Nevenka)
 • Jesenski sejem – delavnice gline za otroke, Kostanjevica ob Krki, 1. oktober 2010 (Ayana)
 • Predstavitev dela zavoda v reviji Sožitje (Vesna)
 • Izdelava glinenih tablic – sorte jabolk, hrušk –  (Ayana, Vesna, Nevenka) pomoč za Braillova pisavo Damjan Sivko
 • 6. oktober 2010 – Delavnica gline za otroke OŠ Koprivnica na Vindolu – izdelava glinenih jabolk v okviru Kozjanskega jabolka – organizator Kozjanski park (Ayana, Vesna, Nevenka)
 • 6. oktober 2010 – otvoritev kolekcijskega nasada jabolk na Čerčkovi domačiji – Kozjanski park – izdelava glinenih tablic (75 sort jabolk, 65 sort hrušk), napisi v Braillovi pisavi – Mednarodni projekt IPA Od vijeglavke do soka(Ayana, Vesna, Nevenka, Damjan)
 •  8. oktober 2010 – Kozjanski park – Sodelovanje pri razstavi v Slovensko bavarski hiši v Podsredi »Stare sorte jabok in Slike iz posušenega cvetja« v okviru praznika Kozjanska japka – izdelava glinenih listov in okrasnih krožnikov, napisi v Braillovi pisavi (Ayana, Vesna, Nevenka)
 • Podsreda, 9.,10. oktober 2010 – Praznik kozjanskega jabolka – sejem (Ayana, Nevenka, Vesna, Damjan) Damjan – prezentacija Braillove pisave

NOVEMBER 2010

 • Grad Grad Goričko, 13. november 2010 – razstava Ivan A. Panov ((Ayana, Vesna, Nevenka, Matej)
 • Martinova nedelja  – sejem Kozje, 14. november 2010 – predstavitev zavoda (Ayana,Nevenka)
 • Regitracija OE Art Center Vindol – Galerija, Trška cesta 2, Podčetrtek (Ayana, Nevenka)
 • Najemna pogodba za nove prostore Marko Jesih, Dejan Jenko (Enter d.o.o.), razgovori župan Občine Podčetrek Peter Misja, župan občine Kozje Dušan A. Kocman … urejanje novih prostorov (Ayana, Vesna, Nevenka)
 • TD Bizeljsko – razstava ob dnevu kulture (Vesna,Nevenka)

DECEMBER 2010

 • 1. december 2010 – otvoritev razstavno-prodajne galerije A.C.V. Art Center Vindol v Podčetrtku (Ayana, Vesna, Nevenka, Marjana)
 • Humanitarna akcija v mesecu decembru za Slovensko društvo Debra
 • Delo v galeriji (Ayana, Vesna, Nevenka, Ksenija)
 • Predstavitev delovanja zavoda na radiu Štajerski val – Oddaja »Volja najde pot« (Nevenka)
 • Kontaktna oddaja o glini na radiu Štajerski val (Ayana)
 • Celje, 18. – 31. december 2010  – božično-novoletni sejem Celje (Ayana, Nevenka)
 • Podpis pogodb o prodaji izdelkov:
  • BOLUS, Ferjuc Cvetka s.p.,
  • SVIT, Marjana Kos s.p.,
  • Vesna Zakonjšek s.p. »VEZ«

 

PREJETE DONACIJE:

-        DARKO GRAŠIČ                             500,00

-        NEVENKA MULEJ                          475,00

(JASNA SOK 190,00)

-        AYANA PEŠEC                                420,00

(MATEJA BRINOVEC 200,00, IRENA ŠVEGL 50,00)

-        VESNA ZAKONJŠEK                       300,00

-        ANA KOLAR                                      235,00

-        OBČINA KOZJE                               100,00

-        MATEJ VAJDIČ                                  50,00

GLINA IN VES MATERIAL ZA IZDELAVO – DONACIJE AYANA, VESNA, NEVENKA

MARJANA KOS S.P. – PREVAJANJE TEKSTOV NA STRANI V ANGLEŠKI JEZIK

NEVENKA MULEJ – POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI WWW.VINDOL.ORG

NEVENKA MULEJ S.P. – RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG, PISARNIŠKI MATERIAL

KOZJANSKI PARK – TISKOVINE, SOKOVI

 

A.C.V. – ART CENTER VINDOL – DONACIJE OB OTVORITVI

 • AYANA, NEVENKA, VESNA – FINANCIRANJE V OPREMO, DELO
 • MARJANA KOS – DELO V GALERIJI, PREVODI V ANGLEŠKI JEZIK
 • MATEJ VAJDIČ – TEKSTI, PREVOD V NEMŠKI JEZIK
 • ANA KOLAR – PREVOD V RUSKI JEZIK
  • MARKO JESIH – DONACIJA: NAJEMNINA ZA MES. DECEMBER 180,00 EUR
  • ALEKSANDER KUNST – DELO V VREDNOSTI 180,00 EUR
  • KLEMEN BOVHA S.P. – DELO (VODA)
  • MATEJA AJDNIK KOROŠEC, MIHA ALUJEVIČ, ZMAGO ŠTIH – HONORAR OB OTVORITVI
  • PEKARNA RESNIK S.P. – PECIVO OB OTVORITVI
  • KOZJANSKI PARK – TISKOVINE, SOKOVI OB OTVORITVI
  • MARICA KOLAR – DELO, VINO OB OTVORITI
  • PAPIROTI – Boža Avguštin – PAPIRNE VREČKE
  • TESPACK – Milica Pribožič in Hojnik Jožica – KUBUSI
  • PROSTOVOLJCI V GALERIJIV MESECU DECEMBRU
   • AYANA, VESNA, NEVENKA, KSENIJA KLAVŽAR,ANICA  VONČINA

 

DANE DONACIJE:

VERJEMI VASE IN OSVOJI SVET                  300,00

SLOVENSKO DRUŠTVO DEBRA                   842,49            (545,00 + 297,49)

TEČAJ GLINE (OŠ KOPRIVNICA)                   50,00

DELAVNICE NA TERENU                             1.000,00          (materialni str.)

PREDSTAVITEV ZAVODA NA VSEH SEJMIH, PRIREDITVAH: Ayana, Vesna, Nevenka

 

Poročilo pripravila:

Nevenka Mulej

 

POROČILO O REALIZIRANEM PROGRAMU ZA LETO 2009

 Namen delovanja: izobraževanje, informiranje, humanitarnost v vsakdanjem življenju, sobivanje z naravo, promocija Občine Kozje, Kozjanskega parka, Natura 2000, medsebojno povezovanje, spoznavanje zgodovine kraja in krajine, glina – njen pomen in uporabnost .

 1. PROJEKT »VINDOLANDIJA«

 • 3.  april – 4. maj 2009 – Grad Podsreda – »Povedke in gradovi s Kozjanskega« – Kozjanski park – razstava replik gradov Podsreda in Drenski grad – v sodelovanju z Sekcijo ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov iz Ljubljane.
 • 26. julij 2009 – Kozje – »Anina nedelja«  – predstavitev projekta – postavitev Drenskega gradu na ogled v občinski stavbi Občine Kozje.
 • Avgust 2009 – Ljubljana  – Razstava »Keramika v Magistratu 09« -  Replika Gradu Podsreda
 • Oktober 2009 »OD GRADU PODSREDA DO GRADU PODSREDA« -  celodnevna prireditev – razstava dveh gradov v Podsredi – Drenski grad in Pilštanj, otvoritev nove peš poti do Drenskega gradu, otvoritev replike gradu Podsreda na posestvu na Vindolu,  predstavitev projekta »Vindolandija« v naravi – sodelovanje z Kozjanskim parkom, Občino Kozje.
 • 10., 11. oktober 2009 – Praznik kozjanskega jabolka – Podsreda – razstava replik gradov Drenski grad in Pilštanj.

 2. IZOBRAŽEVANJE

 • www.vindol.org – postavitev nove internetne strani za izobraževanje, informiranje, medsebojno povezovanje, mreženje.
 • Učne ure za učence osnovnih šol – delo z glino v našem ateljeju – ročno oblikovanje, prikaz dela na vretenu, izobraževanje. Obiskali so nas učenci osnovnih šol v skupini 10-15 otrok. Z nami so bili 2 – 3 šolske ure.
 • Predavanja na temo »Glina – njen pomen in uporabnost« – obiskovalci zavoda, pripreditev
 • Možnosti opravljanja prakse študentom iz Slovenije in tujine na našem posestvu – v času od avgusta do oktobra  smo imeli študentko iz Nizozemske – krajina (v sodelovanju z Kozjanskim parkom).

 3. HUMANITARNOST

 v vsakdanjem življenju. Glineni izdelki narejeni v našem zavodu – zbrana sredstva smo namenili v humanitarne namene. Izdelke smo prodajali na sejmin po Sloveniji:

 • 4.12.2009 Barbarin sejem – Podčetrtek
 • 4.7. 2009 Prangeriada – Podsreda
 • 5.9.2009 – 6.9.2009 – Kozjanski sejem, Kozje
 • 23.9.2009 – Sejem LuPa, Ljubljana
 • 10.10. – 11.10.2009 – Kozjansko jaboko, Podsreda
 • 18.12.2009 – 31.12.2009 – Božično novoletni sejem, Celje

 4. SODELOVANJE Z DRUGIMI

 • 4.7.2009 – 2. kongres humanitarnih organizacij Slovenj Gradec
 • 25.8.2009 – soustanovitelji Zavoda »RISI« Ljubljana, sprejeti v mednarodno organizacijo EAPN – področje revščina in socialna izključenost
 • 23.10.2009 – mirovniški festival ob dnevu OZN, Slovenj Gradec
 • Leto 2009 – sodelovanje z Kozjanskim parkom
 • Člani CNOVS.

 5. DONACIJE

 • Obiski otrok osnovnih šol – prikaz dela v ateleju, učne ure  – porabljen material, predavatelj, delo v vrednosti 250,00 €
 • Bolnica Celje – 60-let transfuzijske dejavnosti na celjskem (v vrednosti 1.275,00 €)
 • JZ SOCIO – obdaritev 24.12.2009
 1. Brezdomci- 382,00 €
 2. Materinski dom – 412,00 €
 • Pomoč osebam v stiski – pogovori, svetovanje … brezplačno delo terapevtov, zdravnikov, članov zavoda
 • Zbiranje oblek za socialno ogrožene družine – področje Kozjanske – sodelovali člani zavoda.

Lesično, 28.2.2009

 

Napisala: Nevenka