Predavanja, delavnice, tečaji, sejmi

 

 

 LETO 2012, 2013, 2014

Predavanja, sejmi v letu 2012

Izola, januar 2012 – Predavanje: "Med kuliji Indije – humanitarnost"

Izola, februar 2012 –  Predavanje: "V deželi Aboriginov – Avstralija"

Izola, februar 2012 – Otvoritev razstave "Uporabna in okrasna keramika"

Foto: Nevenka

Japka 2011

Podsreda, oktober 2011

Foto: Nevenka

LETO 2011

Predavanja na temo: "Glina v zdravilstvu in prehranjevanju"

Fotografije iz predavanj v krajih: Šmarje pri Jelšah, Podsreda, Bistrica ob Sotli, Krško, Ljubljana, Celje, Novo mesto, Šoštanj, Slovenj Gradec, Velenje, Kozje, Podčetrtek, Ptuj, Ormož, Koper, Kranj, Dravograd, Šentjur, Šoštanj, Teharje, Rogaška Slatina, Zagorje, Ljubno, Nazarje, Črneče, Sromlje, Senovo, Bizeljsko …..

Foto: Nevenka