Dejavnosti

Zavod EkoAlt Vindol ima sedež na Vindolu, v prekrasnem Kozjanskem parku.

Naše delovanje je usmerjeno na celostno obravnavo, s kombiniranjem medicinskega znanja z alternativnimi terapijami, ki vključujejo masažo, rebirthing, jogo, Reiki, ipd.

Ponujamo možnost ustvarjalnih terapij za razvijanje in nadzor človekovega fizičnega in psihičnega stanja: zdravljenje z glino in oblikovanje gline, slikanje na svilo, terapija z glasbo iz zvokom, kot tudi delo na zemlji in sprehodi v naravi.

 

VINDOL ZA OTROKE SVETA

ZDRAVJE ni odsotnost bolezni. Je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. To je dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih in socialnih elementov.

Je vrednota, ki omogoča kakovostno in produktivno življenje vsakega posameznika in skupnosti kot celote. Odgovornost zanj zato ni le skrb in interes posameznikov, medicinskih strok in zdravstvenih institucij, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.

AKTIVNOSTI za oblikovanje in razvijanje dobrih medčloveških odnosov in spoštovanja ter odgovornosti do lastnega zdravja in življenja:

-        Zagotoviti otrokom doma in po svetu čim boljše možnosti za zdrav razvoj;

-        Pomoč pri izobraževanju otrok;

-        Štipendijski fond za otroke;

-        Pomoč bolnim, lačnim, zanemarjenim in zapuščenim otrokom;

-        Ozaveščanje mladih o pomembnosti izobraževanja;

-        Vključevanje strokovnih sodelavcev v aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, šolstva in socialnega skrbstva;

-        Delovanje na področjih različnih umetnosti (likovna, glasbena);

-        Izobraževanje glede osnov higiene;

-        Organizacija zbiranja sredstev preko donatorjev, iskanje botrov, dobrodelnih dogodkov, avkcij;

-        Dobrodelno volontersko delo – sodelovanje s študenti medicine;

-        Izobraževanje o osnovah prve pomoči (donacije pripomočkov za prvo pomoč);

-        Sponzorji, donatorji – farmacevtska podjetja zaradi preskrbe z osnovnimi medicinskimi potrebščinami;

-        Zagotoviti otrokom možnosti, da se vključujejo v osnovno izobraževanje na osnovi enakosti med spoloma;

-        Razvijati možnosti zdravega prehranjevanja;

-        Oblikovanje pozitivnih vrednot otrok;

-        Ozaveščanje glede izkoriščanja otrok (fizični, psihično, duhovno);

-        Izobraževanje glede spolno prenosljivih bolezni (HIV problematika);

-        Izobraževanje iz genetike in gensko prenosljivih bolezni;

-        Zdravstvena in spolna vzgoja.