Kako do nas

 

Vindol se nahaja znotraj Kozjanskega parka, ki ima status regijskega parka, kar pomeni, da je značilnost območja parka uravnoteženo prepletanje območij ohranjene narave z območji, kjer je prisoten vpliv delovanja človeka. Včasih poimenujemo Kozjanski park tudi z besedno zvezo: pokrajina z mnogimi obrazi, kar je še posebno lepo vidno prav z Vindola.

Nadmorska višina na kateri se nahaja Vindol in kjer je sedež zavoda »EkoAlt Vindol«, omogoča prekrasen razgled po več kot polovici zavarovanega območja. Oko se ustavi šele na pobočju hribovja Orlice in Kunšperske gore, ki kot izdanek predalpskega sveta uokvirja pogled ter nas vzpodbuja, da bi raziskali kaj se nahaja za njim. Razgledišče nam nudi pogled na evropsko pomembno območje za varovanje narave, saj ima večina območja parka, ki ga vidimo z razgledišča status Natura 2000.

http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?x1=542319&y1=107573&zoom=1172&q=drensko+rebro+21%2C+lesi%C4%8Dno