Poslanstvo

Zelo težko je v parih stavkih, pa tudi v parih besedah napisati vse ideje, ki se ti porajajo o tem,  kako lahko spremeniš svet.

Mnogi so ga spreminjali, zakaj ne bi tudi mi dali svoj delež tej mogočnosti življenja. Vse v vsemu je življenje samo naše in si sami krojimo svoja oblačila.

Pa poglejmo, kaj si  predstavljamo pod besedo delovanje »Zavoda EkoAlt Vindol«:

 Nekoč se je tu, na Vindolu, pridelovalo vino. Nekoč se je prelilo v danes, in tudi sedaj bi radi pustili svoj pečat.

Kot ekološko-alternativna dejavnost, se prepletamo v vse veje človekovega življenja, ne glede hoteli to priznati ali ne. Naše delovanje naj bi bilo prav v smeri izoblikovanja medsebojnih odnosov, ki bi nam pomagali k bolj konstruktivnemu življenju.

Današnja družba drvi, ne oziraje se na bolečino in prizadetost ljudi, mladine in otrok. Globalna problematika, ki je globoko skrita za domačimi vrati nam pravi, da je »napad na domače« postal del vsakdanjega življenja. Prav v teh napadih na človekovo integriteto se skriva odgovor na vprašanje: »Od kod je toliko duhovno in duševno prizadetih mladih ljudi?« Večina teh ni sposobna zaradi ne-znanja, ne-informiranosti in tudi zaradi vse bolj pogoste čustvene presije in psihičnega posiljevanja, poiskati pomoč. Vse bolj in bolj se zatekajo raznim odvisnostim, ki jih v eni točki življenja pripelje na sam rob bivanja. 

 Z alternativnimi metodami ki zajemajo: predavanja o fiziologiji in zgradbi telesa, predavanja iz področja delovanja psihe, seznanitev z osnovami  joge in meditacije… poskušamo mlademu človeku pokazati smisel in nov vpogled v bolj kompleksno, kvalitetno življenje. Pri tem nam je v pomoč strokovno znanje s področja alternativnih znanosti. 

Če se ozremo okrog sebe, se srečujemo z vse bolj in bolj prizadetimi mladimi ljudmi, ki so razvili odvisnost od hranjenja, kot odgovor na čustveno neuravnovešeno stanje svojih staršev. Enako je z odvisnostjo alkoholizma, narkomanije in odvisnost od agresivnosti. Odvisnost od agresivnosti pri mladem človeku danes, je izjemno velik problem. Prekomerno izločanje adrenalina ob zaznavanju strahu, sproži povratni vpliv obrambne reakcije, napad. Ta napad je usmerjen na nemočne in popolnoma nedolžne osebe. Ne glede, kakšno odvisnost obravnavamo, potrebna je izjemna strpnost, razumevanje in sposobnost razločevanja osnovnega problema od mase navlake, ki se nam kaže v samem ospredju. 

V našem zavodu, na podlagi dolgoletnih izkušenj naših strokovnjakov, na celosten način pomagamo svojim varovancem izluščiti pravi problem, ga ozavestiti, in ga na najbolj učinkovit način razrešiti. Skozi konkretno izdelan program, ki zajema nadzor in varovanje 24h na dan, varovanec razvija občutek pripadnosti v svoji delovni skupini. Program se izdela za vsakega posameznika individualno, glede na njegove sposobnosti, kondicijo in  trenutno psihično počutje. Če je varovanec v  dobri kondiciji, se program njegove rehabilitacije izvaja na njegovem domu – seveda z organiziranimi posvetovanjem in delovno terapijo. Delovna terapija je večinoma namenjena razvijanju in kontroli fizičnega in psihičnega stanja. 

 Na primer:  zdravljenje in samozdravljenje z glino, njena praktična uporaba, izdelava glinenih izdelkov;  risanje na svili; delo na zemlji ipd. 

Da bi pravočasno ugotovili in odkrili to globalno problematiko bi bilo idealno, da se odprejo vrata  vrtcev, in šol, ter se nepristransko podajo malo drugačna stališča do življenja. Ker je še zmeraj v ospredju strah pred avtoriteto in starši, se otroci in mladina izogibajo kakršnega koli odkritega pogovora s šolskim psihologom ali tovarišem. Pri nas  jim skozi odkrito in preprosto učenje, preko načina življenja, ki ga vsi  živimo pokažemo, da obstaja tudi drugačen – bolj prijazen svet. 

To kar bi radi dosegli je možnost, da se otrokom v njihovem okolju, preko predavanj, prikaže realna slika nevarnosti, ki se skrivajo onkraj mnogih navidez nedolžnih preizkusov opiatov, alkohola in diet, ki jih pripelje do anoreksije in druga bolezenska stanja. Skozi ta predavanja dobimo tudi sliko čustvenega stanja staršev teh otrok in mladine, ter jim tako pravočasno pomagamo odkriti svoja prikrita čustvena stanja. Samo na ta celostni način je možno premagati današnjo problematiko odvisnosti, ki resnično ogroža današnjo družbo. Prav na tej celotni problematiki se povezuje kot nadgradnja zdravstvena vzgoja nedoletnih oseb, ki potrebujejo precejšnjo edukacijo s področja seksualne vzgoje. 

Mislimo, da lahko prav to področje najbolj celostno poda in  izobražuje alternativno učenje . Pri problemih, ki nas spremljajo skozi  življenjska obdobja, se odgovori skrivajo prav v zgodnji mladosti. 

Na vse kar se dogaja tukaj in sedaj, je celovit pogled tudi s stališča globalnih sprememb na celotnem kontinentu. Čim bolj razumemo svojo vlogo v tem bivanju, smo bolj odprtega uma za nova znanja. Če pogledamo še eno področje, ki pokriva naš zavod se lahko vprašamo o resničnem poslanstvu tukaj na kozjanskem. V daljnosežnem projektu našega dela in delovanja je monetarni turizem, ki bo z roko v roki z alternativnim zdravljenjem prinesel novi veter v naše kraje. 

Če se porodi vprašanje, zakaj prav tu na kozjanskem, potem lahko podamo kratek odgovor: 

Zato ker smo se tukaj, na tem koncu, prav sedaj srečali entuziasti, ki imamo vizijo zediniti nevladne organizacije in preko organiziranih in zedinjenih podobno mislečih okrepiti svoj vpliv v vladnih organizacijah.