Vizija

Naša vizija je Center planetarne sinergije

Nikoli in nikdar človeštvo ni živelo v tako kompleksnem času kot sedaj. Tehnološki razvoj je človeka povezal med seboj in ga hkrati omejil v njegovem duhovnem dojemanju sveta. Verske in politične manipulacije ter vojaške sile so podredile to isto tehnologijo v svoj aparat z namenom, da lahko držijo človeka v suženjstvu.

Nova doba, popolnoma neznana vsem, je naša vsakdanja realnost.

Globalno segrevanje planeta je resnica, pred katero se ne moremo skriti, najmanj pa preložiti odgovornost na drugega. Nastala nasprotja med materialnim in duhovnim ter med dobrim in zlim silijo človeka, da se zbudi.

Po celem svetu so in nastajajo gibanja ljudi dobre volje, katerih zavest je usmerjena v eno človeštvo, v enost brez ločevanja in separacij.

Podobno čuteči in podobno misleči zdrušujejo svoje moči, znanje in entuziazem ter kot en organizem delujejo za dobrobit celega planeta.