Projekti

  • Vindol za otroke sveta – zbiranje sredstev za šolanje otrok po svetu – trenutno se zbirajo sredstva in iščejo botri za šolanje otrok v Indiji, področje Tamil Nadu;
  • Povezovanje nevladnih organizacij na področje humanitarnosti;
  • Donacije organizacijam, otrokom v Sloveniji – brezplačni tečaji gline, slikanja, risanja, glasbe za otroke iz ogroženih družin;
  • Vindolandija
  • Sodelovanje s Kozjanskim parkom – projekt IPA
  • Projekt DUO Kunsthandwerk (OP SI – AT 2007 – 2013) – Rokodelska dediščina – včeraj, danes in jutri. Pri projektu sodelujejo: Podjetniški center Slovenj Gradec, Razvojna agencija Sora, Mestna občina Slovenj Gradec, javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Narodopisni inštitut Urban Jarnik, Slovenska prosvetna zveza, krščanska kulturna zveza.
  • Sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami