Projekt DUO Kunsthandwerk

                                                                                                    

Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk se med 1.9.2010 in 31.5.2013 izvaja na območju Slovenije in Avstrije, in sicer v Sloveniji na škofjeloškem območju in v regijah Koroška, Obsotelje in Kozjansko, v Avstriji pa na južne Koroškem. Partnerji v Sloveniji so Razvojna agencija Sora, Mestna občina Slovenj Gradec ter Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec. Na avstrijski stravni v projektu sodelujejo Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza.

Ker rokodelske dejavnosti hkrati potrjujejo kulturno, regionalno in lokalno identiteto, se zavedamo, da je treba znanja o rokodelskih dejavnostih ne le ohranjati, temveč jih predvsem prenašati na mlajše generacije, tradicionalne rokodelske izdelke, izvirajoče iz dediščine, pa nadgrajevati s sodobnimi izdelki domače in umetnostne obrti.

Po splošni deklaraciji Uncesca o kulturni raznolikosti iz leta 2001 so rokodelske dejavnosti pomembne del kulturne dediščine in gibalo kulturne raznolikosti ter jamstvo za trajnostni razvoj. Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk teh dejavnosti in spretnosti ne le ohranja, temveč tudi razvija in prenaša na mlajše generacije. S projektom partnerji želijo po eni strani nagovoriti rokodelca, ki sami ustvarjajo, po drugi strani pa to znanje in spretnosti želijo posredovati otrokom in mladini v vrtcih in šolah. Med drugim načrtujejo podatkovno bazo za domačo in umetnostno obrt ter mrežne informacijske centre.

S svojimi izdelki sodelujemo v projektu DUO Kunsthandwerk, ki se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. Naši izdelki so bili izbrani na mrežnem razpisu – rokodelski izdelki s slovenske in južne Avstrijske Koroške, Obsotelja in Kozjanskega ter Škofjeloškega območja.

Izšel je katalog Podobe rokodelske ustvarjalnosti, ki predstavlja 120 rokodelcev s štirih partnerskih območij.

 

V okviru projekta poteka fotografska razstava rokodelskih izdelkov. Izdelanih je 80 panojev s fotografijami izdelkov. Razstava je pričela svojo pot v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, v Rogatec pride v mesecu decembru. Ob fotografski razstavi so v Slovenj Gradcu postavili še izdelke 6 rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega: Zinka Kobula Kamenešek, Zavod "EkoAlt Vindol", Vidna Antolinc, Jan Kočica, Tanja in Franci Valenčeak, Branimir Hernavs. 

http://www.dailymotion.com/video/xo7geq_etnofest-rogatec-2011_travel

http://youtu.be/nSXTok7ywg4