Vindol za otroke sveta

ZDRAVJE ni odsotnost bolezni. Je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. To je dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih in socialnih elementov.
Je vrednota, ki omogoča kakovostno in produktivno življenje vsakega posameznika in skupnosti kot celote. Odgovornost zanj zato ni le skrb in interes posameznikov, medicinskih strok in zdravstvenih institucij, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.
AKTIVNOSTI za oblikovanje in razvijanje dobrih medčloveških odnosov in spoštovanja ter odgovornosti do lastnega zdravja in življenja:
 • Zagotoviti otrokom doma in po svetu čim boljše možnosti za zdrav razvoj;
 • Pomoč pri izobraževanju otrok;
 • Štipendijski fond za otroke;
 • Pomoč bolnim, lačnim, zanemarjenim in zapuščenim otrokom;
 • Ozaveščanje mladih o pomembnosti izobraževanja;
 • Vključevanje strokovnih sodelavcev v aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, šolstva in socialnega skrbstva;
 • Delovanje na področjih različnih umetnosti (likovna, glasbena);
 • Izobraževanje glede osnov higiene;
 • Organizacija zbiranja sredstev preko donatorjev, iskanje botrov, dobrodelnih dogodkov, avkcij;
 • Dobrodelno volontersko delo – sodelovanje s študenti medicine;
 • Izobraževanje o osnovah prve pomoči (donacije pripomočkov za prvo pomoč);
 • Sponzorji, donatorji – farmacevtska podjetja zaradi preskrbe z osnovnimi medicinskimi potrebščinami;
 • Zagotoviti otrokom možnosti, da se vključujejo v osnovno izobraževanje na osnovi enakosti med spoloma;
 • Razvijati možnosti zdravega prehranjevanja;
 • Oblikovanje pozitivnih vrednot otrok;
 • Ozaveščanje glede izkoriščanja otrok (fizični, psihično, duhovno);
 • Izobraževanje glede spolno prenosljivih bolezni (HIV problematika);
 • Izobraževanje iz genetike in gensko prenosljivih bolezni;
 • Zdravstvena in spolna vzgoja
SPONZORJI PROJEKTA "VINDOL ZA OTROKE SVETA"
roclogo_rgb_72_36
Vindol 001

 

PROŠNJA ZA FINANČNO DONACIJO

Zavod »EkoAlt Vindol« je neprofitni zavod, katerega temeljni namen od ustanovitve dalje je pomagati ljudem v stiski, bodisi duševni ali telesni.
Kot že samo ime nakazuje, se ukvarja z ekološko-alternativnimi dejavnostmi človeka v povezavi z okoljem. Sožitje z naravo, iskanje življenjskih smernic, oblikovanje medsebojnih odnosov, dobrodelna dejavnost, celostna obravnava človeka, izobraževanje in delovanje skozi ustvarjanje z glino so glavne dejavnosti zavoda s ciljem doprinesti k boljšemu in srečnejšemu svetu.
Materialna naravnost moderne dobe povezuje ljudi med seboj in obenem pozablja na posameznika, na duševni mir in sinergijo z naravo, ki je potrebna za polno življenje. Zavod »EkoAlt Vindol« je sestavljen iz posameznikov, ki z močno voljo v svojem prostem času dajejo del sebe za boljši jutri pomoči potrebnim ljudem. Delovanje zavoda je še posebej naravnano k nudenju pomoči otrokom v stiski in združuje več projektov pod nazivom »Vindol za otroke sveta«.
V preteklosti smo že marsikateremu otroku vrnili nasmeh na obraz v okviru naslednjih donacij in aktivnosti:
 • Humanitarna akcija l. 2009 s sodelovanjem Unicefa za otroke Ruande, ki so zboleli in osiroteli zaradi posledic okužbe z AIDS-em;
 • Verjemi vase in osvoji svet l. 2010: zbiranje sredstev v sodelovanju z Benko Pulko za financiranje šolanja tibetanskih deklet;
 • Zbiranje sredstev za društvo Debra Slovenija l. 2010: za pomoč otrokom, ki so zboleli za bulozno epidermolizo;
 • Delavnice oblikovanja gline za otroke osnovnih šol …
V letošnjem letu smo se povezali s svetovnim popotnikom in glasnikom miru iz Moravč. Gašper Orehek je od leta 1984, ko je bil star 24 let peš prehodil večji del sveta z zastavo s sporočilom miru, ljubezni in enosti ljudi sveta in se 10 let pozneje ustalil na jugu Indije, v zvezni državi Tamil Nadu, kjer je ustanovil organizacijo TWIMC (The World is My Country – Svet je moja dežela).
S svojo organizacijo in s pomočjo prijateljev:
 • Ustanavlja sirotišnice oz. centre, ki skrbijo za nego dojenčkov za nezaželjene otroke;
 • Ustanavlja domove za otroke z ulice, sirote, otroke-delavce …
 • Priskrbi sredstva za šolanje otrok;
 • Ustanavlja zdravstvene centre za ostarele;
 • Vzdržuje domove za ostarele;
 • Vodi centre za poklicno urjenje mladine;
 • Okoljsko ozavešča (preskrba pitne vode, izboljšanje zdravstvenih razmer, globalno segrevanje planeta – nova drevesa).
Poleg teh projektov poskuša Gašper Orehek s pomočjo prijateljev in dobrih ljudi pomagati otrokom z botrstvom oz. posvojitvijo na daljavo.
Zavod »EkoAlt Vindol« je pristopil k projektu, in je:
 • organizacija v Sloveniji, ki išče in povezuje botre za šolanje otrok. V evidenci imamo 344 otrok, ki so nujno potrebni pomoči, da bi se izšolali in zaživeli boljši jutri, za 51 otrok pa je naš zavod že zagotovil sredstva za šolanje. Z otroci imamo redne stike. Otroci vedo, kdo je njihov dobrotnik, boter ve komu pomaga – ima podatke o otroku, se z njim dopisuje, občasno dobi poročilo kako otrok v šoli napreduje. Seveda lahko boter »svojega posvojenca« obišče v Indiji in se osebno sreča z njim.
 • K projektu so pristopili zdravniki iz Slovenije, z namenom izobraževanja, ozaveščanja otrok in odraslih za izboljšanje pogojev bivanja, s tem pa tudi zdravstvenih razmer.
Sredstva za uresničevanje projektov zbiramo s prostovoljnim delom članov zavoda ter s samimi dejavnostmi zavoda: oblikovanje glinenih izdelkov, slikanje, glasbene delavnice, preventivna zdravstvena vzgoja in delo na področju holističnega svetovanja, predavanja o glini. Z lastnim vzgledom želimo vzpodbutiti ljudi k drugačnemu pogledu in delovanju. Pokazati želimo, da je z združenimi močmi vse mogoče. Za uresničitev zastavljenih ciljev je potrebno veliko motivacije, ki nam je ne manjka, ter seveda finančnih sredstev.
Ti, ki to bereš, ozavesti, da imaš možnost spremeniti svet. Da bodo zavrženi, pozabljeni, nebogljeni, bolni in takšni, ki brez tuje pomoči ne morejo preživeti, občutili toplino ljubezni. Bodi Človek in to omogoči tudi drugemu. Dodaj svoj košček v mozaik, ki ustvarja sobivanje z nasmehom, za tistega, ki daje in tistega, ki prejema.
Skupaj lahko ustvarjamo boljši in lepši svet!
Sredstva lahko nakažete na TRR:
Unicredit Banka Slovenije d.d. 2900 0005 5428 858
Hvala!
Zavod »EkoAlt Vindol«
Projekt »Vindol za otroke sveta«
Vse aktivnosti zavoda, tekoče in prihodnje projekte lahko spremljate na spletnem naslovu: www.vindol.org

"Verjemi vase in osvoji svet"

Tibet2Zavod se je v letošnjem letu priključil projektu "Verjemi vase in osvoji svet", katerega pobudinca je bila Benka Pulko. Čisti dobiček od prodaje naših glinenih izdelkov v prvi polovici letošnjega leta smo že nakazali v sklad in tako omogočili celoletno šolanje ene deklice.
Benka Pulko pravi za projekt naslednje: "Verjemi vase in osvoji svet" je neprofitni projekt dobre volje, s katerim se trudimo ljudje za ljudi zaradi tega, ker tako čutimo, ker hočemo in ker zmoremo. Brez posredovanja društev, organizacij in posrednikov. Osebno želim dati zgled, da boste sledili tudi drugi. Podpiram osebno in čim bolj neposredno pomoč, ki omogoča transparentnost informacij in sprotno ažuriranje podatkov o projektu ter njegov potek.

Zakaj vse to?

21. stoletje je v svetu zaznamovano z rasno diskriminacijo. Iz medijev se čuti, da je čas boja vseh proti vsem. Verski skrajneži nasilno promovirajo svoja prepričanja za ceno tisoče naključnih, nedolžnih žrtev. Zdi se, da se z dejanji na mednarodnem prizorišču bolj promovira sovraštvo kot ljubezen, nestrpnost kot strpnost in netoleranca bolj kot sprejemanje.

V Tibetu se je skozi stoletja razvijalo duhovno bogastvo, ki ga zahodne civilizacije danes tako zelo potrebujemo, če nočemo, da boj za materialne dobrine, nesmotrna poraba surovin in uničevanje okolja ogrozijo prihodnost človeštva do nepovratne točke. Odločilnega pomena je, da združimo moči! Pri tem so lahko strpnost, toleranca in duhovno znanje Tibetancev neprecenljiva pomoč.

Kitajska okupacija Tibeta ni bilo politično dejanje, ki bi posebej vznemirilo mednarodno javnost. Verjetno zaradi pomanjkanja naftnih polj in zaradi mirnega, neagresivnega odziva Tibetancev na nasilje, nihče ni videl posebne potrebe po interveniranju. Danes, ko se okupacija visoke planjave v centralni Aziji nadaljuje, se Tibetanci soočajo s propadanjem svoje kulture, vere in tradicije. V kitajski invaziji od leta 1949 je bilo ubitih več kot milijon Tibetancev, okoli 130.000 pa jih je pobegnilo v Nepal, Indijo in druge bližnje države, kjer še vedno živijo kot begunci. Pet milijonov Tibetancev, ki so ostali v Tibetu, doživlja eno najhujših kršitev človekovih pravic na svetu. Kljub vsemu se po petdesetih letih okupacije še vedno niso odpovedali upanju in nenasilnemu boju za svoje pravice.

Tibet1Zapostavljenost izobraževanja žensk zaradi tradicionalnih nazorov je v velikem številu skupnosti in narodov širom sveta še vedno očiten problem. Veliko se govori in piše o potrebah, praktičnih rešitev pa je precej manj. Vemo, da so ženske pomemben del razvoja zdrave družbe. Šolanje v državah tretjega sveta je še vedno rezervirano v glavnem za moške predstavnike. Tibetanci imajo sicer tolerantnejši pogled na družbeni položaj žensk v primerjavi z ostalimi azijskimi narodi, a je zaradi revščine, visokega števila Tibetancev v izgnanstvu ter nevarnosti ohranitve integritete naroda, položaj izobraževanja deklet zelo mizeren.

 

 

 

 

Humanitarnost se je razpasla kot prijazna kuga. Pozdravljam pomoč v vsaki koristni obliki, vsem ki so je potrebni. Ko sem se vozila po Keniji, se spomnim, da so pozornost vzbujale obcestne stojnice z oblačili. Bilo je očitno, da so zahodnjaška in da so prispela kot pomoč. Bila sem zgrožena, ko sem slišala, da jih prodajajo. Sicer za malo denarja, a povem vam, da tisti, ki so pomoči potrebni, nimajo niti malo denarja. Nimajo ga za kruh, kaj šele za obleko.
Potem sem se spomnila svojih aktivnosti pri Rdečem križu, kako sem prala in likala ponošena oblačila in jih nosila na Karitas v veri, da jih bo dobil nekdo, ki jih je potreben. Pa me je življenje na cesti naučilo, da si potrebni morajo darovane reči kupiti. Kriminal, ki meče temno senco na humanitarno pomoč in kaže korupcijo lokalnih oblasti v deželah, kjer so pomoči najbolj potrebni.
Omenjeni problemi so mi dali vedeti, misliti in ukrepati. Pritegnili so me predvsem zaradi dejstva, da imamo v razvitem svetu dovolj razpoložljivih možnosti in sredstev za ublažitev problemov manj razvitega sveta. Na žalost jih vse prevečkrat nesmotrno uporabljamo za pranje lastne vesti in denarja, namesto da bi pomagali konkretno, osebno in z natančno zastavljenim ciljem.

Cilji projekta

Kratkoročni cilj projekta je omogočiti šolanje kar se da velikemu številu tibetanskih deklet. Ob tem bi radi vzpodbudili zavest ter aktivirali pomoč osveščenih posameznikov in podjetij doma in v ostalih delih razvitega sveta.

Dolgoročna rešitev problema je izkoreniniti nepismenosti, minimalizirati neizobraženost in se aktivno priključiti boju za obstanek enega najbolj miroljubnih narodov na svetu.

Dostop do izobraževanja za dekleta bo ugodno vplival na njihov osebni in družbeni položaj. Projekt je usmerjen v prid dvigovanja zavesti človeštva, pospeševanja osebnega, socialnega in duhovnega razvoja ter vzpodbujanja strpnosti, tolerance in nenasilnega reševanja nesoglasij.

Za center pomoči sem izbrala vas tibetanskih otrok (Tibetan Children’s Village), ki sem ga obiskala na poti skozi Dharamsalo. Pred štirimi desetletji je bil to preprost vrtec, za ustanovitev katerega je dal pobudo dalajlama. Do avgusta 2006 je šolo vodila njegova sestra, Jetsun Pema. Danes je to ustanova z desetimi podružnicami, ki pod okriljem predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega programa skrbijo za več kot 16.000 otrok.

 

 

 

 

Tibetan Children's Villages

Dharamsala Cantt.

Distt. Kangra, H.P.176216

Indija

Tel: +91 1892-221354

Fax: +91 1892-221670

Splet: www.tcv.org.in

E mail: headoffice@tcv.org.in

V skladu z zakonom se donatorska sredstva v človekoljubne namene lahko zbirajo na posebnem humanitarnem računu. Velikolaški župan Anton Zakrajšek nam je v okviru Ustanove županov sklad ( za donatorsko pogodbo in/ali potrdilo o donaciji kontaktirajte: Ustanova županov sklad, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, DŠ:39010236 ali zupan@velike-lasce.si ) prijazno odstopil podračun (Raiffeisen Banka 24200-9004439507; NUJNO dopisati sklic 650!), ki bo namenjen izključno projektu "Verjemi vase in osvoji svet – Tibet". Za korektnost pri poslovanju – da bo akcija delovala brez posrednikov, o pravilnostih pri transferjih in tem, da bo pomoč prišla neposredno v roke ravnatelja šole ter njegovega pomočnika za sponzoriranje, za vsakega otroka posebej, pa jamčiva osebno.

Dejanska šolnina je javno objavljena na spletni strani šole, njeno natančno rezčlenitev pa si lahko ogledate tukaj, in znaša 360 $ USA ali 300 € za celo leto šolanja (Zaradi menjalniških razlik pride občasno do odstopanja. Preostanek denarja združimo s sredstvi iz SMS donacij in manjšimi donacijami ter jih namenimo novemu otroku, ko je dovolj za celoletno štipendijo). Za brezhiben, varen in nemuden ter brezplačen bančni transfer sredstev v roke prejemnika, vestno skrbi banka Raiffeisen.

Septembra 2006 sem prejela veselo pismo generalne sekretarke za sponzoriranje v "naši" tibetanski šoli. V njem je bil Metok, šolsko glasilo, ki izide dvakrat letno. V poletni številki je na strani 53 zapisano, da smo v enem samem letu delovanja fundacije "Verjemi vase in osvoji svet" postali 19. največji donator.

 

 

 

 

Ob tretji obletnici delovanja sklada so naši napori veliki 200.000 dolarjev in za celo šolo srečnih otrok. Ponosna sem nase in na vse, ki ste z menoj. Brez vas bi moje sanje ostale le sanje!
Odprtih rok in src so k projektu pristopili in ponudili svojo cenjeno pomoč tibetanskim otrokom spodaj našteta podjetja, šole in posamezniki. Pozdravljam njihovo voljo in moč ter se jim v imenu otrok ter osebno iskreno zahvaljujem.
V prepričanju, da delamo po svojih najboljših močeh, vas prisrčno pozdravljam in vas toplo vabim, da se nam pridružite tudi vi!
Napisala: Benka Pulko

Vindol za otroke Afrike

ZAVOD »EkoAlt Vindol«

Društvo Afriški center

UNICEF Slovenije

organiziramo v sodelovanju z Občino Kozje

in v okviru občinskega praznika

humanitarno prireditev

»VINDOL ZA OTROKE SVETA«

 

 

 

 

V SOBOTO, DNE 19.APRILA 2008

PROGRAM:

 

 

 

 

10.00 SPREJEM GOSTOV PRED OBČINO KOZJE

UMETNIŠKO DRUŠTVO FOLKLORNA SKUPINA KOZJE

ŽUPAN OBČINE KOZJE g. Dušan Andrej Kocman

12.00 PRIHOD AMBASADORKE UNICEF-a ga. Milene ZUPANČIČ

- MOTEL KOZJE

15.00 PREDSTAVITEV AFRIŠKIH DEŽEL

 

 

 

 

predstavitev načina življenja, navade

in običaji, glasba, ples, šolanje otrok,

- MOTEL KOZJE

 

 

 

 

15.30 NOGOMETNA TEKMA (Afričani : Kozjani)

- ŠPORTNI PARK KOZJE

19.00 VEČERNA PRIREDITEV »VINDOL ZA OTROKE SVETA«

- KINODVORANA KOZJE

 

 

 

 

SODELUJEJO:

VRTEC ZMAJČEK KOZJE,

 

 

 

 

OŠ KOZJE,

OŠ LESIČNO,

 

 

 

 

PLESNI STUDIO IGEN, IGOR JELEN CELJE,

DRUŠTVO AFRIŠKI CENTER – JOSEPH, SUŠICA BAND,

UNICEF SLOVENIJE……

10.00 -18.30

STOJNICE PRED MOTELOM KOZJE

STOJNICE:

 

 

 

 

- Društvo Afriški center,

- UNICEF Slovenije,

- Vrtec Zmajček Kozje,

 

 

 

 

- Otroci Oš Lesično, glineni izdelki,

- Otroci Oš Kozje, GraviArt, risanje in graviranje na steklo – GraviArt Kozje,

- Kostanjšek, rezbarjenje na stojnici,

- Ajda, društvo kmetic

- Zavod »EkoAlt Vindo«.

TOPLICA IGNJATOVIČ, likovna kolonija

PRIDITE, VESELIMO SE DRUŽENJA Z VAMI!

Vsi, ki so prispevali bodisi svoje delo, bodisi denarne prispevke oz. se odpovedali svojemu honorarju za to, da je prireditev 19.04.2008 uspela tako kot je:

 

 

 

 

(v nadaljevanju – po abecednem redu)

1. ALBIN, CILKA STRNAD, DRENSKO REBRO 16, 3261 LESIČ NO

2. ALEKSANDER KUNST s.p., VRENSKA GORCA 61, 3255 BUČE

3. SP BOVHA, KLEMEN BOVHA S.P., SLAKE 08, 3254 PODČETRTEK

4. DOMAČA PEKARNA RESNIK MARIJA RESNIK S.P., KOZJE 85, 3260 KOZJE

5. DRUŠTVO AFRIŠKI CENTER

6. DRUŠTVO KMETIC AJDA, ROGAŠ KA CESTA 38, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

7. DRUŠTVO MLADIH LESIČNO

8. DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA, PAVČIČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

9. DRUŽINA GOŠEK, VETERNIK

10. DRUŽINA PODBREGAR, POLZELA

11. DRUŽINA TURK, KLAKE 1, 3261 LESIČNO

12. DUŠAN ANDREJ KOCMAN, LESIČNO

13. EDI KOLAR, PILŠTANJ

14. EkoNeD DOLORES ŠALINAČKI s.p., KIDRIÈEVA 25, 3000 CELJE

15. ELIZABETA TUCIČ OŠ KOZJE

16. ENTER d.o.o., KAMNIŠKA 1, 3000 CELJE

17. ETOL d.d., ŠKOFJA VAS 39,3211 ŠKOFJA VAS

18. FRANCI IN TANJA VALENČAK S.P., KOZJE 183, 3260 KOZJE

19. IRENA ČUBER s.p., INDUSTRIJSKA PRODAJALNA KILI

20. IVANC BRANKO S.P., BUČE 36, 3255 BUČE

21. JANEZ ČEPIN, KLAKE 6, 3261 LESIČNO

22. JOSEF VOHL, AVSTRALIJA

23. KMETIJSKA ZADRUGA, KLET IMENO

24. KOZJANSKI PARK, PODSREDA 45, 3257 PODSREDA

25. LES MONT d.o.o., GUBNO 1C, 3261 LESIČNO

26. LIONS KLUB CELJE KELEIA, LJUBLJANSKA CESTA 39, 3000 CELJE

27. MARKO SOK , SOKY FILMS.,KOZJE

28. MATEJ VAJDČ, MARIBOR

29. MIRAN ŠVAJGER S.P. MOTEL KOZJE

30. MIŠO,MARICA KOLAR, KOZJE 19, 3260 KOZJE

31. NEVENKA MULEJ s.p. »AŽUR«, DRENSKO REBRO 21, 3261 LESIČNO

32. OBČINA KOZJE, KOZJE 37, 3260 KOZJE

33. OSNOVNA ŠOLA KOZJE, KOZJE 127A, 3260 KOZJE

34. OSNOVNA ŠOLA LESIČNO, LESIČNO 5B, LESIČNO

35. PEKARNA ŠELEKAR, IMENO 75, 3254 PODŠETRTEK

36. PESNI STUDIO IGEN, IGOR JELEN, GOSPOSKA UL. 9A, 3000 CELJE

37. PLESKARSTVO ZAGORIČNIK MARTIN S.P., ZAGRAD 92A, 3000 CELJE

38. RAJMAX D.O.O., KOZJE 63A, 3260 KOZJE

39. ROGAŠ KE NOVICE ŠPELA PEPEVNIK

40. STEKLARNA ROGAŠKA D.D, ULICA TALCEV 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA

41. STEKLARSKA NOVA, STEKLARSKA UL.1, 3250 ROGAŠKA SLATINA

42. SUŠICA BAND, LESIČNO

43. ŠTAJERSKI VAL, AŠKERČEV TRG 21, 3240 ĹŠMARJE PRI JELŠAH

44. TERME OLIMIA URŠKA JAKOPIN

45. TOMAŽ VAŠ S.P., VREČERJEVA 1, 3310 ŽALEC

46. TONI ZAKOŠEK, PILŠTANJ

47. TOPLICA IGNJATOVIĆ S SLIKARJI: KUNST MARTA, FANČI JUSTIN, ŠTEFKA JESENEK, TRAJANKA VASEVSKA

48. TRGOVINA »PRI ŠVAJGERJU« ŠVAJGER MARIJA S.P., KOZJE 138, 3260 KOZJE

49. UMETNIŠKO DRUŠTVO FOLKLORNA SKUPINA P.P.34, 3260 KOZJE

50. VITAL MESTINJE D.O.O., STRANJE 7A, 3241 PODPLAT

51. VRTEC ZMAJČEK KOZJE, KOZJE 127A, 3260 KOZJE

52. ZIP OTON NARAT S.P., POLJE PRI BISTRICI 10, 3256 BISTRICA OB SOTLI

 

AMBASADORKA UNICEF-a g.MILENA ZUPANČIČ

Spoštovani obiskovalci in nastopajoči ter vsi, ki ste bili aktivni na prireditvi Vindol za otroke sveta skozi dan!

Najprej vas prosim za razumevanje, ker danes ne utegnem biti z vami. Verjemite, da si to močno želim, saj se rada družim s takšnimi kot ste vi, ki vedno najdejo misel, del srca pa tudi kakšen evro za otroke, ki jim je težje, kot si morda večina lahko sploh predstavlja. Sama imam trenutno v mislih tiste iz Ruande, ki sem jih obiskala lani poleti. Že ko sem sprejela nalogo ambasadorke UNICEF-a sem se zaobljubila, da bom v Sloveniji po najboljčih močeh predstavljala stiske, potrebe, želje in hrepenenja tistih otrok po svetu, ki jih je samo življenje najbolj prikrajšalo. Večina njih, ki sem jih srečala v Ruandi, je takšnih. Kar polovica jih je sirot. Še vedno jih je veliko, ki so starše izgubili pred dobrim desetletjem v grozodejstvu, ki ga je kljub svoji veličini sposoben le človek – genocidu. Še več pa jih je osirotelo zaradi aidsa, ki ni izbiral, neznanje in pomanjkanje sredstev, da bi se mu uprli pa sta dejavnika, ki sta mu utrla smrtonosni pohod.

Otroci so ostali, vendar prepogosto sami, brez bližnjih, ki bi skrbeli za njihovo usodo. Zato je to skrb nase že v večji meri prevzel UNICEF s svojimi partnerji. In obrnilo se je na bolje, tako da so danes, kljub vsej žalosti, iskreni otroški smehljaji prisotni na vsakem koraku. Otroškega nasmeha je deležen svinčnik, ki otroku daje upanje na prihodnost, pa kozarec čiste vode iz novega vodnjaka, ki ga spije brez nevarnosti, da ga jutri ne bo bolel trebuh, ob nasmehu pa kakšno solzico povzroči tudi igla zdravnikov, ki skrbijo za njihovo zdravje.

 

 

 

 

To so omogočili ljudje kot ste vi, ki se po vsem svetu odzivajo na pozive UNICEF-a za prostovoljne prispevke. Osirotelim otrokom v Ruandi pomagamo preživeti in jih obenem usmeriti na pot, ki jih bo vodila v svet, v katerem bodo lahko uživali radosti življenja v skrbi zase in druge. Le skupaj nam bo uspelo.

Še enkrat vas prosim za razumevanje in vam čestitam ob občinskem prazniku.

Upam, da se kmalu srečamo.

Milena Zupančič

Nacionalna ambasadorka UNICEF-a Slovenija in

Ambasadorka UNICEF-a Zahodni Balkan

 

 

 

 

 

ZBRANA SREDSTVA:

 

 

 

 

 • Društvo kmetic Ajda 44,21 EUR,
 • OŠ KOZJE + Graviart 107,50 EUR,
 • OŠ LESIČNO 58,92 EUR,
 • VRTEC KOZJE + VEČERNA PRIREDITEV 206,75 EUR,
 • DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJE 327,71 EUR (prodanih punčk iz cunj je bilo 19).
SKUPAJ: 745,09 EUR
SREDSTVA ŠE ZBIRAMO DO KONCA MESECA NA TRR 2900-0005-5428-858 S PRIPISOM "VINDOL ZA OTROKE SVETA"!
HVALA ZA ČUDOVIT DAN, NOVE PRIJATELJE IN NOVA UČENJA!
Film o celotni priredivi si poglejte pod rubriko "Video".
Napisala: Nevenka